Cíle a harmonogram

Pedagogická fakulta zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Excellence in Research  Award  (HR Award). Toto ocenění je udělováno Evropskou komisí za špičkovou péči o zaměstnance ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Evropská komise uděluje HR Award těm organizacím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Strategie je založena na respektování 40 principů vycházejících z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES).

O ocenění se Pedagogická fakulta uchází po boku ostatních fakult Masarykovy Univerzity.

Přínosy implementace personální strategie HRS4R:

 • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky
 • Zvýšení kvality péče o výzkumné pracovníky
 • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
 • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
 • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
 • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu

Harmonogram

 • 01–10/2020 - Provedení interní analýzy procesů (GAP analýza) a příprava akčního plánu (AP)
 • 11–12/2020 - Odeslání GAP analýzy a akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty
 • 01–02/2021 - Předpokládaná doba udělení ocenění HR Award
Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.