Sociální a společenská odpovědnost

Pedagogická fakulta MU se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a prostřednictvím dobrého nastavení vnitřních procesů chce eliminovat dopad negativních jevů na životní prostředí. Fakulta chce podporovat a zapojovat se do projektů s velkým společenským dopadem a přispívat k eliminaci různých forem nerovností.

Poslání, hodnoty a vize univerzity