Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Otevřený přístup ke vzdělávání

Pedagogická fakulta MU se hlásí k otevřenému přístupu ke vzdělávání, chce eliminovat sociální a kulturní bariéry, které znemožňují určitým skupinám zvýšit svoji vzdělanostní mobilitu, přestože prokáží kvalitní studijní předpoklady.

Pedagogická fakulta MU podporuje studentskou iniciativu s názvem „Otevřeno“ a vítá zájem angažovaných studentů zvyšovat kvalitu přípravy budoucích pedagogů.

Pedagogická fakulta MU je otevřená novým edukativním přístupům, moderním trendům a strategiím rozvoje osobnosti.

Poslání, hodnoty a vize univerzity