Partnerství

Vzdělávání studentů zakládá Pedagogická fakulta MU na partnerském vztahu „učitele a žáka“, který vnímá jako vzájemně obohacující. Přípravu budoucích učitelů a pedagogů rozšiřuje o dlouhodobé partnerství s kvalitními školami a dalšími institucemi, ve kterých studenti získávají nezbytné praktické zkušenosti.

Partnerstvím také rozumíme vyvážený vztah mezi podílem pedagogických a výzkumných aktivit pracovníků fakulty. Výukové, rozvojové, umělecké a kulturní aktivity realizované ve prospěch studentů vnímáme jako stejně důležité a vzájemně se provazující s činnostmi výzkumnými.

Poslání, hodnoty a vize univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.