Uznávání předmětů

Chci uznat certifikát

 

Předmět si zapište a kontaktujte vyučující/ho.

Info

Uznat předmět vám můžeme v případě, že předměty se shodují z hlediska jazykové úrovně, obsahu a metod hodnocení.

Podmínky

Vstupní test

Můžete si nechat uznat certifikáty na úrovni A2 a vyšší a též maturitní zkoušku ve společné části. Zapíšete si daný předmět a diplom/certifikát nahrajete do Odevzdávárny předmětu (viz Interaktivní osnova předmětu v ISu).

Vstupní test vám uznáme i v případě, že jste na univerzitě již absolvovali jazykové kurzy na úrovni A2 nebo vyšší (žádost podáte přes Úřadovnu v ISu).

Ostatní jazykové předměty

O uznání jazykových předmětů můžete požádat, pokud jste:

  • již úspěšně ukončili daný či ekvivalentní předmět povinně-volitelného jazyka v rámci předchozího či souběžného studia na PdF či na jiné fakultě MU (žádost se podává v Úřadovně v ISu), případně i na na jiné univerzitě (k žádosti v ISu pak budete potřebovat přílohy dokládajícími výstupní úroveň jazyka, obsah a metody hodnocení)
  • držiteli jazykového certifikátu (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, státní jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší a jejich německé, španělské, francouzské, příp. ruské ekvivalenty). Certifikáty uznáváme do 4 let od absolvování. V Bc. studiu si můžete nechat uznat certifikáty na úrovni B2 a vyšší, v NMgr. studiu na minimální úrovni C1.

Pokud jste již absolvovali jazykovou výuku či máte certifikát, ale plně nesplňujete podmínky uvedené výše, můžete na začátku semestru požádat vyučující/ho o individuální podmínky ukončení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.