Vstupní test A2

Vstupní test A2 je prerekvizitou ke studiu povinně-volitelného cizího jazyka v rámci společného základu. Cílem vstupních testů je zajistit, aby všichni studenti zahájili studium jazyka na PdF s minimální požadovanou vstupní znalostí (úroveň A2) a aby následně mohli absolvovat výuku odborného a akademického jazyka na úrovni B1 dle CEFR (= Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Průměrně lze bez předchozích znalostí dosáhnout jazykové úrovně A2 za 2 roky pravidelného studia v rozsahu 2 až 3 hodiny týdně.

přehled úrovní

Info

Vstupní test je vypsán vždy v podzimním semestru, předmět probíhá formou samostudia, test se skládá online ve zkouškovém období. Podrobnosti naleznete v interaktivní osnově předmětu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.