Časopis Komenský

 

Nejobecnějším výrazem je travel; má význam cestování, cesta, cesty, a nevztahuje se ke konkrétní situaci: My job involves a lot of travel. We hope to visit Japan on our travels. I met a lot of interesting people on my travels.  Na našich cestách můžeme potřebovat travel alarm clock, travel iron a rozhodně také travel documents.

Jako sloveso použijeme to travel v následujících spojeních: to travel abroad, to travel the world, to travel round Europe, to travel round the Czech Republic a poetické to travel the seven seas.

Journey znamená konkrétnější cestu z bodu A do bodu B. Zdůraznuje cestu samotnou a její trvání: How was your journey? I had a nightmare journey - there was so much traffic. I would love to go to Croatia but the journey in the car takes too long – I think I will fly instead.

Drobná sonda do angličtiny angličtináře: jak diplomaticky reagovat v hodinách 

Anglický jazyk je znám jako jazyk, který klade důraz na zdvořilost možná více než jiné cizí řeči. To se odráží i v angličtině, kterou používáme my – učitelé angličtiny. Jazyk, kterým vedeme vyučovací hodiny, je velmi důležitý, musí být korektní co do správnosti použití,
a musí být také korektní ve smyslu diplomatický. Jen tak se nám podaří podpořit pozitivní atmosféru v našich hodinách a postupně vést žáky k pochopení pravidel správné komunikace.

Je-li neboli správně?

 

Pokud bych sestavovala žebříček častých chyb, které nacházím v nejrůznějších textech, do první desítky bych určitě zařadila psaní spojku -li.

Spojka -li se připojuje ke slovesu většinou stojícímu na začátku věty a

k tomuto spojení je vždy nutný spojovník: Bude-li pršet, nikam nepůjdu. Píšu-li rychle, píšu nečitelně. Jedná se o spojku podřadicí, věty proto oddělujeme čárkou.

V češtině se věta v pasivu tvoří tak, že podmětem se v ní stane přímý předmět z věty aktivní. Původní podmět zůstane nevyjádřen nebo je ve tvaru instrumentálu, pokud je specifický a pro sdělení potřebný, například: Tunel byl postaven firmou Tunelstav. Pokud věta obsahuje i předmět nepřímý, zůstane ve stejném pádovém tvaru: Soused mi prodal pračku. → Pračka mi byla prodána sousedem. Takové věty samozřejmě zní formálně, avšak formální registr je „domácím hřištěm“ neosobního vyjádření, jemuž pasivum slouží.