Časopis Komenský

Falešní přátelé jsou slova, která uživatelé cizích řečí velmi často nepoužívají správně, právě pro jejich zdánlivě stejný význam v obou jazycích. Patří k nim i  actually a action.

Na první pohled bychom je jistě použili ve významu, který se nabízí, ale v angličtině mají zcela jiné využití. Actually znamená skutečně, vlastně a ve větě můžeme pomocí tohoto příslovce  i oponovat: Miss Brown, did you want us to learn the vocabulary from unit 3 for the test? Actually, no, it was from unit 4.; anebo vyjádřit překvapení, údiv: The pupils actually did their homework for a change!

Přestože psaní velkých písmen patří k důležitým pravopisným jevům a ve škole je toto učivo probíráno už od 1. stupně ZŠ, kdo z nás někdy při jejich psaní nechyboval…

Jedním z důvodů je skutečnost, že vlastní jména tvoří rozsáhlou pravopisnou oblast a psaní některých z nich vzbuzuje i u dospělých uživatelů jazyka rozpaky. Pravidla psaní velkých písmen jsou navíc, a to v dobré snaze o jejich zjednodušení, často upravována a měněna.

Podívejme se tentokrát na psaní názvů některých výrobků. Pokud je potravinářským, spotřebním a dalším výrobkům, a to jak českým, tak i zahraničním, udělena ochranná známka, jsou tyto ochranné známky považovány za vlastní jména, a proto se píší s velkým počátečním písmenem, např.: Ementál, Mascarpone, Rama, Marlenka, Harlekýn, Staropramen, Coca-cola, Ariel, Jar, Škoda Fabia, Fiat Punto, Rulanské šedé, Frankovka aj.

 

Nejobecnějším výrazem je travel; má význam cestování, cesta, cesty, a nevztahuje se ke konkrétní situaci: My job involves a lot of travel. We hope to visit Japan on our travels. I met a lot of interesting people on my travels.  Na našich cestách můžeme potřebovat travel alarm clock, travel iron a rozhodně také travel documents.

Jako sloveso použijeme to travel v následujících spojeních: to travel abroad, to travel the world, to travel round Europe, to travel round the Czech Republic a poetické to travel the seven seas.

Journey znamená konkrétnější cestu z bodu A do bodu B. Zdůraznuje cestu samotnou a její trvání: How was your journey? I had a nightmare journey - there was so much traffic. I would love to go to Croatia but the journey in the car takes too long – I think I will fly instead.

Drobná sonda do angličtiny angličtináře: jak diplomaticky reagovat v hodinách 

Anglický jazyk je znám jako jazyk, který klade důraz na zdvořilost možná více než jiné cizí řeči. To se odráží i v angličtině, kterou používáme my – učitelé angličtiny. Jazyk, kterým vedeme vyučovací hodiny, je velmi důležitý, musí být korektní co do správnosti použití,
a musí být také korektní ve smyslu diplomatický. Jen tak se nám podaří podpořit pozitivní atmosféru v našich hodinách a postupně vést žáky k pochopení pravidel správné komunikace.