Ivana Hrozková a Renata Jančaříková

Back to school: jak používat slovesa to learn, to study

Nový školní rok již začal, a tak bychom se v dnešní jazykové poradně rády věnovaly slovesům, která se (nejen) k tomuto období váží, a sice: to learn  a to study. Používání těchto sloves není vždy jednoduché a ani jejich význam není v angličtině totožný, jak by se mohlo zdát z jejich českých ekvivalentů. A to je také hlavní důvod, proč čeští mluvčí tato dvě slovesa často zaměňují.

Sloveso to study vyjadřuje proces osvojování, tedy nabývání znalostí, učení se. Můžeme jej použít s přímým předmětem, ale i bez něj: I have been studying this lesson for three hours. He went to Hull University, where he studied History. What are you doing? – Studying. Může však také nést význam studovat (něco) na univerzitě: I plan to study (history) at university next year.

To study se v hovorové angličtině často nahrazuje slovesem to do, přičemž význam učit se zůstává zachován:  Are you doing any languages? I did German at school.

Chceme-li vyjádřit učit se pilně, můžeme namísto to study hard, použít to work hard: Janet has to work hard at school. If you work hard, you will pass the exam.

Je ale také třeba zmínit, že v angličtině nepoužíváme to study well/badly. Dáváme přednost jiným vazbám: Peter is doing well/badly at university. They are making good progress at school.

Kdy tedy používáme sloveso to learn? Jak jsme uvedli výše, to study vyjadřuje proces učení se, kdežto to learn výsledek tohoto procesu, tedy naučení se. V podstatě lze říci, že vědomosti nabydeme (to learn) skrze učení se (to study): You learn (gain knowledge)  through  studying or training. Tudíž např. věta I’ve been studying this topic for two hours popisuje proces učení, ale nevypovídá nic o výsledku. Museli bychom dodat … and I’ve learned about a half of it.

Dalším rozdílem je, že sloveso to learn se skoro vždy pojí s předmětem vyjádřeným: I am trying to learn these adjectives, nebo nevyjádřeným, avšak zřejmým z kontextu: Do you think he’ll ever be able to swim? – Oh, he’ll learn, don’t worry.

Velmi výjimečně lze použít to learn i bez předmětu, zpravidla v obecném kontextu: You live and  learn. The child is learning quickly. Ale to je opravdu výjimkou, obecně platí, že pokud předmět chybí, použijeme to study.

Chyba patří k procesu učení a my víme, že z chyb se můžeme a máme poučit. To platí i pro naše žáky. A také v tomto kontextu můžeme použít sloveso to learn, tentokráte ale s předložkou from: We should learn from our mistakes. The class failed to learn any lessons from their mistakes.

 

Věříme, že uvedené příklady vám používání sloves to learn a to study nejen usnadní, ale také zpříjemní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info