Časopis Komenský

 Časopis Tvořivá dramatika o tvorbě a dramatické výchově, literatuře a  divadle pro děti a mládež. Vydává NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se  Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU.

 Více o časopisu ZDE.