Phrases for applying to a new school

30. 4. 2024 Ailsa Marion Randall, Jana Chocholatá

Přijímací zkoušky na střední školy a příprava na ně jsou tématem, které zaměstnává žáky i učitele nejméně jeden celý školní rok. Určitě jsou tématem nejen diskusí v předmětech, kterých se bezprostředně týkají, ale také rozhovorů v hodinách angličtiny.

Na začátku celého procesu je výběr oboru a školy, na které by uchazeči chtěli studovat. Věříme, že se vám pár frází spojených s přijímacím obdobím bude hodit:

Put in an application / apply to a school (not apply for – that’s for jobs). – Když se hlásíme na školu, používáme sloveso apply to, ale když se ucházíme o zaměstnání, používáme sloveso apply for.

Which school are you applying to? – Na jakou školu se hlásíš?

Did you take the entrance exam last week? (be careful, the verb is take not write) – Dělal(a) jsi minulý týden přijímací zkoušky?

Did you need to prove your level of English for the new school? – Musel(a) jsi na nové škole doložit, jakou máš úroveň angličtiny?

Did you get into the school of your choice? (were you successful) – Dostal(a) ses na školu, kterou sis vybral(a)?

Is there an audition to get into the school? (for music or arts schools) – Musel(a) jsi dělat talentové zkoušky?

Are you applying to a grammar school or a specialised high school / upper secondary school? (AmE/ BrE) – Hlásíš se na gymnázium nebo na střední odbornou školu?

Can you appeal if you don’t get in? – Můžeš podat odvolání, když se tam nedostaneš?

Is there a second round at some schools? – Mají nějaké školy otevřené druhé kolo?

We hope that your pupils will do well in their entrance exams and will get into the school of their choice!

 

Ailsa Marion Randall, M.A.

Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU
Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info