Opportunity, possibility anebo chance?

10. 11. 2019 Ailsa Marion Randall, Ivana Hrozková

Potřebujeme-li vyjádřit ve větě významem slovo příležitost, tedy že něco je proveditelné a možné, použijeme opportunity s infinitivem, případně s předložkou of + ing tvarem: Our school provides some great opportunities to meet people from different countries. I had the opportunity to go on a language exchange last year. Learning English gives you so many opportunities to get a good job. 

Použití slova possibility je méně časté, což vás možná překvapí. Roli zde hraje míra pravděpodobnosti a slova possibility a change od sebe odlišuje skutečnost, jak něco je či není možné nebo reálné: Our school has a good chance of winning the sports competition this year. Za zmínku také stojí, že oba výrazy se pojí s předložkou of + ing, případně s infinitivem: It's the possibility of getting into a good school that makes me want to study hard.

Chance a possiblity se běžně pojí s vazbou there is nebo vedlejší větou s that: There's a possibility/chance that I will have to take the exam again – I really messed up. V přítomném čase je tato vazba naprosto neutrální a nevyjadřuje, zda k události došlo, či ne. Použijeme-li ji ale v čase minulém, rozhodně implikujeme, že se událost neuskutečnila: There was a possibility of his going to America, but in the end he did not get the visa.    

Slovo chance má také několik specifických použití, např. second chance (druhá šance) a take a chance, což znamená riskovat. I decided to give the pupils a second chance as they had done so badly in the first test. 

I think my pupils are good enough already to pass the exam but I'm not taking any chances so we are going to do some mock tests. 

Využijete-li příležitost, abyste užili slovo opportunity, possibility nebo chance ve větě, a přesto uděláte chybu, vždycky máte šanci ji opravit. Ale zbytečně neriskujte!

 

Ailsa Marion Randall, M.A. a Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info