To be or to have?

17. 1. 2022 Ailsa Marion Randall, Jana Chocholatá

Pro dnešní jazykovou poradnu jsme si vypůjčili název populární knihy filozofa a psychologa Ericha Fromma Mít či být, který se v ní mimo jiné zamýšlí nad použitím sloves mít a být v angličtině a nad způsobem, jakým v angličtině a jiných jazycích vyjadřujeme vztahy k osobám, věcem a jevům. Ale nelekejte se! Naše okénko bude zcela praktické.

Srovnáme-li použití sloves mítbýt v angličtině a češtině, všimneme si i v nejběžnějších větách značných rozdílů. Doslovný překlad a nesprávné použití vedou často k nejasnostem, úsměvným situacím či „pouhým“ čechismům, které prostě nezní autenticky.

Příklady nadužívání slovesa mít:

 

*I have my birthday tomorrow.*

správně: It’s my birthday tomorrow.

*You have truth.*

You are right.

*It has red colour.*

It is red.

*He has 45 years.*

He is 45.

*She has a smart dress.*

She is wearing a smart dress.

*He has glasses.*

He wears glasses.

*Can I have a question?*

Can I ask a question?

*I don’t have my homework.*

I haven’t done my homework.

Někdy ale nastává opačný problém, a to nadužívání slovesa být:

 

*I am after lunch.*

správně: I have just had lunch.

*I am cold.*

I have a cold.

A na závěr ještě dvě fráze, které docela často uslyšíte, ale správně nejsou:

 

*We were three at the party.*

správně: There were three of us at the party.

*We were there with Pavel.*

I was there with Pavel. (Jinak sděluji, že jsme tam byli tři – my dva a Pavel.)

We hope those phrases are useful for you and have a nice day! (Správně česky si přejeme Pěkný den! nikoli Mějte pěkný den! To je pro změnu opačný příklad nadužívání slovesa mít v češtině pod vlivem angličtiny😊)

 

Ailsa Marion Randall, M.A. a Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info