Proč se nedá vytvořit pasivní věta I was explained the problem, když to s podobnými slovesy – např. I was told the way – možné je?

1. 8. 2019 Radek Vogel

V češtině se věta v pasivu tvoří tak, že podmětem se v ní stane přímý předmět z věty aktivní. Původní podmět zůstane nevyjádřen nebo je ve tvaru instrumentálu, pokud je specifický a pro sdělení potřebný, například: Tunel byl postaven firmou Tunelstav. Pokud věta obsahuje i předmět nepřímý, zůstane ve stejném pádovém tvaru: Soused mi prodal pračku. → Pračka mi byla prodána sousedem. Takové věty samozřejmě zní formálně, avšak formální registr je „domácím hřištěm“ neosobního vyjádření, jemuž pasivum slouží.

Anglické pasivum má širší možnosti. Kromě toho, že podmětem se může stát přímý předmět jako v češtině: My father told me that story. → That story was told to me by my father; může se jím stát i ten nepřímý: I was told the story by my father. Uživatel angličtiny si na tuto výhodu ditranzitivních sloves (s dvěma předměty) rychle zvykne, avšak u některých může „narazit“. Věty jako *I was explained the problém; *We were suggested a new method; nebo *Peter was said an interesting thing; jsou chybné, negramatické. Čím se tedy od předchozích liší?

Potíž je v tom, že domnělé aktivní věty, z nichž měly transformací vzniknout, nejsou strukturně totožné s větami typu: My father told me that story. Nepoužívají se totiž věty *They explained me the problém; či *He suggested us a new method. Po slovesech explain, suggest a say následuje v angličtině přímý předmět (protože se např. vysvětluje problém a navrhuje metoda, předmět je těsně spojen se slovesem). Nepřímý předmět označující příjemce informace, recipienta, je připojen až sekundárně, pomocí předložky, tedy opisně a gramaticky explicitně. Aktivní anglické věty tedy znějí: He explained the problem to me; He suggested a new method to us a They said an interesting thing to Peter. Odpovídající pasivní věty stále musí nepřímý předmět vyjadřovat explicitně, pomocí předložky: The problem was explained to me. Ačkoli někteří rodilí mluvčí akceptují vazbu „I was suggested what to do“, která se liší jen tím, že přímý předmět je vyjádřen vedlejší předmětnou větou, je i tato vazba vzniklá analogií s bezpředložkovými předměty striktně vzato chybná.        

 

Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info