Promiňte, prosím, omluvte mě, omlouvám se… A anglicky?

prosinec 2022 Ailsa Marion Randall, Jana Chocholatá

Formulování omluv není v angličtině úplně jednoduchá záležitost, což je jasné, podíváme-li se na následující výrazy: I am sorry, excuse me, I apologize. Všechny představují omluvu, zdvořilý obrat, ale který je ten správný pro kterou situaci?

Slovesem apologize se omlouváme za něco, co jsme udělali, například za chybu, která někomu způsobila nepříjemnosti. Např. I apologized for causing so much trouble. / We apologised for leaving a mess in the hall.

Naproti tomu sloveso excuse má tři základní významy: (1) prominout někomu něco: Nothing can excuse that sort of behaviour; (2) omluvit něčí neúčast nebo zanedbání povinnosti: We cannot excuse him for his absence yesterday. / I asked the teacher if I could be excused from the basketball practice as my knee still hurts. / Please excuse me from the rest of the online session; (3) a při uvedení konkrétní omluvy: He excused his absence by saying that he didn‘t feel well.

Sloveso excuse oneself má také tři základní významy: (1) požádat o dovolení odejít: She excused herself from the party and left; (2) předem se omluvit za porušení etikety: He excused himself to his guest and answered the phone; (3) a do třetice jako uvedení konkrétní omluvy: He excused himself by saying that his train had been late.

Svébytnou funkci má spojení Excuse me!, které použijeme, když (1) potřebujeme upoutat pozornost, např. na ulici: Excuse me, does this bus go to Oxford Street?; (2) potřebujeme projít, např. v davu: Excuse me, can I just get past?; (3) se potřebujeme vzdálit: Excuse me, I’ll be back in a minute.

V omluvách se často vyskytuje hovorový výraz sorry. Když se omlouváme za něco, co děláme nebo hodláme dělat, použijeme sorry + infinitiv: Sorry to ring you up so late, but I need the answer now. / Sorry to keep you waiting.

Omlouváme-li se za něco, co jsme udělali, použijeme for + gerundium nebo vedlejší větu s that:

I’m sorry for being late. / I’m sorry that I wasn’t ready when you came to pick me up.

Na závěr bychom Vás rádi upozornili, že toto není k anglickým omluvám ještě zdaleka všechno. I am sorry that we could not make everything fit onto one page and will have to come back to apologies and excuses some other time.

 

Ailsa Marion Randall, M.A. a Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info