Slovo v kostce

17. 11. 2019 Hana Žižková

Tentokrát se jazyková poradna nebude týkat vysvětlení nějakého záludného jazykového jevu, ale představí vám novou webovou aplikaci.

            Ústav Českého národního korpusu, který vytváří a zpřístupňuje rozsáhlé databáze autentických textů – jazykových korpusů,  letos na podzim oslavil 25. narozeniny a při té příležitosti byla spuštěna velmi zajímavá aplikace s názvem Slovo v kostce. Najdete ji na stránkách korpusu: www.korpus.cz/slovo-v-kostce/. Po zadání libovolného slova získáte základní informace o slově samotném (slovní druh), o jeho nejčastějších formách (u ohebných slov například ve kterých tvarech se nejčastěji vyskytuje), o frekvenci výskytu v různých typech textů (zda je častěji v publicistice, v beletrii nebo v odborných textech) nebo o výskytu slova v čase (zobrazením na časové ose). Zajímavé jsou také informace o nejčastějších kolokacích (slovních spojeních), ve kterých se dané slovo vyskytuje. Kolokace jsou znázorněny populárními mraky ze slov.

Veškeré zobrazené informace jsou přehledně členěny do čtvercových dlaždic, přičemž každá dlaždice obsahuje informace o původu dat, ale také nápovědu nebo možnost zobrazit data v přehledných tabulkách, pokud někomu dlaždice nevyhovují.

Základem aplikace Slovo v kostce jsou data ze zdrojů Ústavu Českého národního korpusu. Co se týče psaného textu, vychází z korpusu SYN 2015, co se týče mluveného projevu, zdrojem je korpus Oral verze 1. Aplikace zobrazuje také výskyt slova v nářečních oblastech a součástí zobrazených informací o slově je i mapa.

            Kromě profilu slova v českém jazyce aplikace umožňuje i vyhledání překladu slova v dalších jazycích (funkce: Hledat slovo ve dvou jazycích). Zde je jako zdroj dat využíván  paralelní vícejazyčný korpus InterCorp, který obsahuje texty spolu s jejich překlady z nebo do více než 30 jazyků.

            Celá aplikace je intuitivní a názorná, mohou s ní pracovat jak lingvisté, tak i učitelé nebo žáci základních a studenti středních škol. V přehledném způsobu zobrazení každý může najít to, co ho zajímá a co je pro něj užitečné. A pokud nepatříte ani do jedné z výše uvedených skupin, přesto si najděte čas a aplikaci Slovo v kostce vyzkoušejte, budete mile překvapeni a třeba najdete společníka na dlouhé zimní večery, které nás čekají.

 

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

ÚČJ FF MU

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info