Časopis Komenský

Adresa redakce:                                              
Časopis Komenský                                           
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 7                                                            
603 00 Brno  

E-mail redakce: komensky@ped.muni.cz   

Telefon: 549 49 5199