You should hit the books

17. 11. 2019 Ailsa Marion Randall, Ivana Hrozková

Potřebujeme-li naše žáky povzbudit a pochválit, můžeme použít následující: It’s as easy as ABC! (very simple or easy) nebo You managed to learn the poem by heart! (to memorise) Well done! You should get an A for effort! (even if you weren’t successful, you tried hard), You have all passed the test with flying colours! (pass with a high score).

V situaci, kdy by žáci potřebovali přidat a věnovat školní práci větší úsilí, můžete nabídnout: OK, children, let’s put on our thinking caps! (engage your mind); We need to cover a lot of ground today so I hope everyone is listening hard (do a lot of work).

Ač neradi, musíme občas žákům říci méně pozitivní sdělení. Jednou z cest, jak se s tím vypořádat s humorem mohou být právě idiomatická spojení: I hope she isn’t skipping class – I haven’t seen her for a long time (to play truant); You didn’t do that well in the test because you didn’t study, but I hope you have learned your lesson (learn from a bad experience). The test will be next week, so over the weekend you all need to hit the books if you want to get a good mark (to begin to study hard); I asked you last week for the answers, but I drew a blank, so I hope you are more prepared today (to get no answers).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info