Kdy psát čárku před spojkou nebo

1. 8. 2019 Ivana Kolářová

Možná si ještě vzpomínáte, jak I. Martinec napsal v r. 2014 v tehdy vydávaném občasníku Pořád se něco děje, že ačkoliv se česká interpunkce zdá obtížná, řídí se přesnými logickými pravidly. V češtině je několik spojek, před nimiž se v některých větách čárka píše, a v jiných se nepíše: patří k nim i spojka nebo. Pravidla interpunkce před ní určuje základní poučka: má-li spojka nebo význam slučovací, čárku před ní nepíšeme, má-li význam vylučovací, čárku před ní píšeme. Srovnáme užití této spojky v následujících větách:

  1. Nejoblíbenějšími balkónovými květinami jsou begonie, muškáty nebo fuchsie.
  2. Mušince z oken a zrcadel odstraníme hadříkem namočeným do lihu nebo do octa.
  3. Rostou houby, nebo nerostou?

Pouze ve větě 1 je spojka nebo skutečně slučovací, může být totiž nahrazena spojkou a, aniž se změní význam věty: Nejoblíbenějšími balkónovými květinami jsou begonie, muškáty nebo fuchsie. // Nejoblíbenějšími balkónovými květinami jsou begonie, muškáty a fuchsie, podobně jako ve větě: Připojí se také hrady Pernštejn, Veveří, Bouzov, Litice či Buchlov, zámky Vizovice nebo Lysice.//…zámky Vizovice a Lysice. V těchto větách tedy čárka před spojku nebo nepatří.

S takovým užitím spojky nebo se však setkáme málokdy. Mnohem častěji se vyskytuje ve větách typu 2 a 3, ve kterých vyjadřuje, že máme možnost volby mezi eventualitami. Proč se v nich však pravopis čárky před nebo liší, resp. proč se ve větě 2 čárka před nebo nepíše, a ve větě 3 se píše?

Vysvětlení je následující: věta 2 nabízí volbu mezi dvěma eventualitami, které se navzájem nevylučují: autor textu radí čtenářům, které čisticí prostředky jsou vhodné pro odstranění nečistot z okna, žádný z nich neupřednostňuje a ponechává na čtenářově rozhodnutí, vybere-li si líh, ocet, popř. použije-li prostředky oba. Akademická příručka českého jazyka z r. 2014 upozorňuje na to, že v takovém případě sice není zcela přesné nazývat spojku neboslučovací, pro interpunkci je však důležité, že není striktně vylučovací. Čárka se před ní tedy nepíše, podobně jako např. ve větě: Děti se v parku mohou projet na koni nebo si zařádit na nafukovacím hradu (tj. mohou rozhodnout pro kteroukoliv z těchto atrakcí, ale také pro obě).

Naopak ve větě č. 3 mají eventuality houby rostou a (houby) nerostou protikladný význam a navzájem vylučují: spojka nebo má tedy skutečně význam vylučovací, stejně jako ve větě: Nakupujete raději v supermarketech, nebo v menších obchodech? V takovém případě před ní píšeme čárku vždy.

Stejná pravidla platí také pro méně často užívanou spojku anebo: Cuketové plátky pak naskládáme do důkladně vypláchnutých anebo horkou vodou vypařených sklenic (čárka se nepíše, neboť vlastnosti důkladně vypláchnuté a horkou vodou vypařené nemají protikladný význam, navzájem se tedy nevylučují). x Bylo to porušení tradice, anebo naopak návrat k ní? (čárka se píše, neboť eventuality porušení tradice a návrat k ní mají protikladný význam, nemohou platit současně, navzájem se tedy vylučují).

Vždy píšeme před spojkami nebo a anebo čárku tehdy, jsou-li součástí zdvojených spojovacích výrazů buď  nebo, buď  anebo: Do připraveného černého rámečku hlavního okna programu nakonec obrázky buď postupně, nebo najednou přetáhněte myší.  Na vrchol majáku se můžete svézt buď speciálním výtahem, anebo vystoupat po svých.

Na závěr je však třeba ještě upozornit na to, že jiný význam než nebo, anebo mají spojky aneb, neboli: spojují vždy dva názvy téže skutečnosti, vyjadřují tedy totožnost a čárka se před nimi nepíše nikdy: Cukrovka neboli diabetes je civilizační chorobou. Toto jsou ježovky neboli mořští ježci. Divadelní představení Vánoce, Vánoce přicházejí aneb Janovičtí u jesliček připravuje ochotnický spolek v Janovicích. Kdo by neznal hlášky a gagy z proslulého filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera?

 

PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info