Testy, zkoušení, známkování…

listopad 2022 Ailsa Marion Randall, Jana Chocholatá

Neuvěřitelně to utíká, konec školního roku se neodvratně blíží a s ním také uzavírání klasifikace, zkoušení, psaní testů a jiné žákovské i učitelské kratochvíle. Snad vám tedy přijde vhod malé připomenutí, jak to s tím zkoušením a testováním v angličtině je.

Potřebujete žáky upozornit na zítřejší test? I když ho budou skutečně „psát“, slovíčko write v souvislosti s testem v angličtině nenajdete:

Zítra píšeme/bude test. - The teacher is giving us a test tomorrow.

Žáci zítra píší test. - The pupils are going to take the test tomorrow (not write).

Bude test z matiky. - We are having a Maths test (not a test from Maths).

Dramatičtější část přichází až po napsání testu:

Učitel(ka) test oznámkuje/opraví. - The teacher grades/ marks/ corrects the test.

Pokud se žákovi test podařil, prošel. Pokud ne, neprošel. U testu uspěl nebo neuspěl. - If the pupil has done well, he or she has passed the test. If not, they fail it.

Někdy jsou žáci testování nikoli z probíraného učiva, ale když má učitel u žáka podezření například na specifickou poruchu učení, problém se zrakem či sluchem.

You might also have your students pupils? take a diagnostic test if you suspect that they have something like dyslexia. And if their sight or hearing is not working well they can go for a sight test or hearing test.

Je nějaký rozdíl mezi zkouškou a testem?

V češtině je rozlišení celkem jednoduché: test je většinou písemný, zkouška ústní. A to je právě ono. V angličtině je zkouška větší a formálnější než test, například na konci školního roku, kdy se rozhoduje o celkovém hodnocení. Pozor! Both of them could be oral or written.

Slovo „test” funguje v angličtině jako podstatné jméno i jako sloveso: take a test x to test somebody. Výraz „exam” je podstatné jméno. If you sit for an exam, it means you are examined.

So if your students pupils? have any tests or exams coming up just now, we hope they hit the books (study hard) but don’t burn the midnight oil (work late into the night). And we hope they pass with flying colours! (very well).

Nezbývá než popřát vám i vašim studentům hodně štěstí u testů a zkoušení! Good luck with your tests and exams!

 

Ailsa Marion Randall, M.A. a Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info