Everyday situations in the classroom

1. 11. 2019 Ailsa Marion Randall, Ivana Hrozková

V dnešní jazykové poradně bychom se rády zaměřily na každodenní situace, které vyučující v hodinách (nejen) angličtiny téměř každodenně řeší.
Na začátku hodiny se s žáky obvykle zdravíme a také kontrolujeme docházku. Jen pro připomenutí uvádíme, že můžeme použít: good morning, students; good morning pupils nebo poněkud univerzální: hello. Určitě žáky nenecháváme v odpovědi používat Mrs. teacher, to by byla opravdu typická česká chybička.
Hodina obvykle pokračuje zápisem do třídní knihy. Zde je rozdíl mezi školami v Británii a v naší zemi, neboť v Británii třídní kniha (register) obsahuje pouze absenci, ne záznam učiva a tématu hodiny, a navíc se vyplňuje před samotným vyučováním, během tzv. form time.
Tuto část hodiny můžeme otevřít frází: Let’s fill in the register. Při kontrole docházky se můžeme ptát pomocí otázek: Who’s here today? Who’s not here today? What’s the matter with Jan? Were you ill yesterday? Where were you last time, Annie? Součástí této fáze hodiny bývá kontrola omluvenek v žákovských knížkách. Žákovská knížka jako taková není v britských školách zavedena, děti mají tzv. student diary, kam si zapisují důležitá sdělení pro rodiče, úkoly, ne však známky. V takové situaci hledáme adekvátní ekvivalent, kterým může být grade book pro žákovskou knížku a notebook pro deníček. Samotná omluvenka se pak řekne sick note, tedy můžeme vyzvat žáky, aby přinesli omluvenky: OK, can you bring me your sick notes, please? Velmi specifickou situaci představují omluvenky z tzv. rodinných důvodů (family reasons), které v Británii vlastně neexistují. I zde bychom navrhovali opřít se o kulturní aspekt a použít Has anyone got any notes from their parents?
Na úvod vyučovací hodiny se žáci také omlouvají, pokud zapomenou pomůcky do výuky či domácí úkoly.
Pokud žák nemá úkol a ani jej nevypracoval, použije: Sorry, I haven’t done my homework.
Naproti tomu sdělení: Sorry, I haven’t got my homework, znamená, že žák úkol vypracoval, ale zapomněl jej doma, nepřinesl jej: Sorry, I haven’t got my homework, I left it at home nebo I forgot to bring it.
Zde bychom rádi upozornili na vliv češtiny, který může vést k I forgot it (homework) at home, což správné není.

Z předchozích jazykových poraden víme, že angličtina je jazykem, ve kterém klademe důraz na zdvořilost, proto všem žákům, kteří se vrátili do školy, říkáme: I’m glad you’re feeling better. It’s nice to see you again.A těm, kteří omylem nemají úkol: OK, bring it next time, please.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info