Časopis Komenský

Jaké příspěvky přijímáme do časopisu Komenský?

 • Časopis Komenský přijímá k publikování příspěvky vztahující se k pedagogické problematice a odpovídající profilu rubrik Z výzkumů, Do výuky, Recenze. Texty do ostatních rubrik mohou být nabídnuty po domluvě s redakcí. Do rubriky Didactica viva jsou přijímány příspěvky, které byly vytvořeny po dohodě s garantem rubriky prof. Tomášem Janíkem a ve shodě s požadovanou metodikou.
 • Všechny nabídnuté příspěvky jsou posuzovány členy redakce ve spolupráci s odborníky pro danou problematiku.
 • Do rubriky Z výzkumů jsou zařazovány příspěvky, ve kterých autoři zprostředkovávají výsledky aktuálních pedagogických výzkumů a naznačují jejich aplikaci v kontextu edukační reality. Doporučený rozsah příspěvku je 16 000 znaků (včetně mezer).
 • U zaslaných textů do rubriky Z výzkumů se posuzují především následující náležitosti:
  • Přináší příspěvek nová a zajímavá zjištění pro učitele českých základních škol?
  • Zprostředkovává text výsledky výzkumného šetření tak, aby byly jazykově a terminologicky srozumitelné pro učitele?
  • Zprostředkovává text výsledky výzkumného šetření tak, aby byly pro učitele potenciálně aplikovatelné?
  • Jsou prezentované interpretace/závěry patřičně zdůvodněné a vychází z kvalitního metodologického postupu?
 • Do rubriky Do výuky jsou zařazovány především příspěvky, v nichž autoři nabízejí určitý konkrétní námět do výuky, který je aplikací výsledků pedagogických výzkumů. Přijaty mohou být také texty zprostředkovávající vlastní zkušenosti s výukou určitého učiva a jejich reflexi. Doporučený rozsah příspěvku je 12 000 znaků (včetně mezer).
 • U zaslaných textů do rubriky Do výuky se posuzují především následující náležitosti:
  • Přináší příspěvek učitelům českých základních škol nový a zajímavý výukový postup nebo nezvyklou reflexi určitého postupu?
  • Zprostředkovává text výukový postup či jeho reflexi tak, aby byly jazykově a terminologicky srozumitelné pro učitele?
  • Zprostředkovává text výukový postup či jeho reflexi tak, aby byly pro učitele aplikovatelný?
  • Jsou prezentované informace dostatečně zdůvodněné ve vztahu k jejich přínosu pro výuku?
 • Pokud si stále nejste jisti, zda je Váš příspěvek do časopisu vhodný, kontaktujte nás na emailové adrese komensky@ped.muni.cz.

 

Jak naformátovat příspěvek pro časopis Komenský a co všechno má obsahovat?

 

 • Na začátku článku uveďte Vaše jméno a příjmení bez titulů.
 • Pro nadpis, názvy podkapitol a tělo textu nepoužívejte kapitálky!
 • Jednotlivé odstavce oddělujte mezerou.
 • Článek je psaný stejným fontem a stejnou velikostí písma (Times New Roman, velikost 12), řádkování 1,5, zarovnáno do bloku.
 • K označení přímé řeči používejte výhradně uvozovky, nikoli kurzívu ani tučné písmo.
 • Chcete-li v textu zvýraznit nějaký pojem, sousloví, použijte výhradně tučné písmo.
 • Pokud se nacházejí v článku fotografie, grafy atd., nevkládejte je přímo do textu, ale přiložte je jako externí soubory v obrázkových formátech (Např: .jpg, .png, …).
 • Místa pro fotografie označte v textu červenou barvou, a fotografie vhodně pojmenujte a očíslujte.
 • Příspěvek zasílejte nejlépe ve formátu doc/docx, nikoli ve formátu PDF a dokument pojmenujte takto: Příjmení autora_Rubrika_Název článku.
 • Literaturu a citace uvádějte podle normy APA. Jaké jsou její pravidla naleznete na: https://docs.google.com/document/d/14olGI6cuSo-bCGMSUfCl9QMLdzETxyTr3-Zn8dQ33Ik/edit?usp=sharing
 • K článku přiložte také Vaši fotografii, emailový kontakt pro čtenáře, kontaktní adresu, na kterou Vám můžeme zaslat autorský výtisk a krátký medailonek o Vás, který bude obsahovat:
  • celé jméno včetně titulů
  • co autor/ka vystudoval/a
  • kde působí
  • co je jeho/její hlavní profesní zájem
  • celkem 5 až 10 řádků