Emotikon. Kam s ním?

srpen 2022 Tereza Švandová, Adam Veřmiřovský

Zaměřme se na probíhající proměnu psané komunikace. (1) Jak rozvíjet kultivovanost textu žáků vyrůstajících v době spletitých sociálních sítí? (2) Lze přitom oddělit aspekt jazykový od toho didaktického? (3) A která zadání lze doporučit?

(1) Synonymem ke slovu kultivovanost není lexém správnost, ale vytříbenost. Co je přitom vytříbené pro jednu stranu, nemusí být vytříbeným pro druhou. Chápání kultivovanosti se tak může lišit z pohledu vyučujících, ale i žáků, od kterých se nám dostává odmítání tečky za větou jako něčeho příliš oznamovacího.

(2) Ptali jsme se pedagogického collegia na facebookové skupině Učitelé+, zda v písemných pracích žáků nacházejí emotikony, v jaké míře a zda to považují za chybu. Nuže, emotikonů v textech žáků přibývá, leč většina respondentů tyto emoji [emodži] za chybu nepovažuje. Mnoho dotazovaných pomocí tzv. smajlíků své žáky hodnotí. Jedná se ale skutečně o hodnocení? Je sice skvělé, že se na žáka z písemky (v tom lepším případě) cosi směje, o plnohodnotnou zpětnou vazbu se však nejedná. Vědomě proto volíme, kdy stačí smajlík a kdy je potřeba více se rozepsat.

(3) Nyní nabízíme několik nápadů, jak s emotikony ve výuce pracovat: Nechť žáci vyprávějí příběh založený pouze na emoji. Nechť skupiny žáků rozpoznají dle sledu emotikonů názvy literárních děl. Využijme emoji jako jedno z témat pro slohovku. Namísto čísel lze sčítat právě emotikony. Žák/yně může vytvořit fiktivní profil literáta a ostatní k němu (s využitím emotikonů) připisují komentáře.

Je jen na nás, jak s emotikony (potenciálním pojítkem v komunikaci mezi námi a žáky i mezi dětmi vzájemně) naložíme. I vyjadřování s emotikony lze přitom kultivovat, a to na všech zúčastněných stranách. Žáci učí své vyučující, jak s emotikony začít, vyučující učí žáky, jak jen u emotikonů nezůstat. :-)

Mgr. et Mgr. Tereza ŠvandováMgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info