Dobyvatel může nepřítele dobít, ale hrad dobýt

25. 1. 2021 Hana Křížová

 

Častou chybu napříč všemi stupni škol shledávám v zápisu homofonních výrazů, které bývají zaměňovány. Přestože významově spadají do různých skupin slov, žáci a potažmo i dospělí se v nich často pletou. Obzvláště obtížná se jeví skupina příbuzných slov od vyjmenovaných slov po b. Ta má řadu stejně znějících protějšků s odlišným významem. Péči o jejich důsledné rozlišování bychom měli proto ve výuce věnovat již od prvního stupně základní školy. V opačném případě si žáci nedostatky v chápání a zápisu jednotlivých slov ponesou do dalšího vzdělávacího procesu, ale i do života.

Základní rozdíl mezi dvojicí slov být (žít, existovat) a bít (tlouci, udeřit) většina žáků chápe a přijímá. Složitější situace již však nastává v chápání rozdílu psaní í/ý u dvojice slov dobýt a dobít. Žáci často chybují v zápisu slovního spojení dobýt hrad (chybně zaznamenávají dobít hrad). Udivuje je, proč v tomto spojení není -í-, když do hradu vnikne nepřítel násilím a zvítězí v bitvě. Takový výklad je však zavádějící, neboť skutečný význam spojení dobýt hrad je zmocnit se ho, tedy získat ho – podobně jako např. významově podobné spojení nabýt (získat) vědomosti, nabýt (získat) majetek, ale i v opačném kontextu pozbýt (ztratit) majetek či peníze apod.

Oproti tomu dobít se objevuje ve významu ztlouci, ale např. i ve významu dobít baterii pomocí nabíječky. Slovo nabít opět nalezneme ve významu natlouci někomu, ale též ve významu vsunout náboj. Kdyby však někdo stále tápal, jak lze psaní výše uvedených sloves ještě lépe uchopit a zapamatovat si, pomozme si podstatnými jmény. Pojďme napovědět žákům, že slova obyvatel a dobyvatel jsou si neodmyslitelně podobná, a tak jako obyvatel obývá, tak dobyvatel dobývá. Takové připodobnění leckdy zafunguje velmi efektivně.

Na závěr si zkusme menší doplňovací cvičení:

Dob_vatel si nab_l pušku, aby pob_l co nejvíce nepřátel, dob_l hrad a podmanil si místní ob_vatele.

(Řešení: y, i, i, y, y)

 

Mgr. Hana Křížová, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info