False Friends: Actually, action

1. 8. 2019 Ailsa Marion Randall, Ivana Hrozková

Falešní přátelé jsou slova, která uživatelé cizích řečí velmi často nepoužívají správně, právě pro jejich zdánlivě stejný význam v obou jazycích. Patří k nim i  actually a action.

Na první pohled bychom je jistě použili ve významu, který se nabízí, ale v angličtině mají zcela jiné využití. Actually znamená skutečně, vlastně a ve větě můžeme pomocí tohoto příslovce  i oponovat: Miss Brown, did you want us to learn the vocabulary from unit 3 for the test? Actually, no, it was from unit 4.; anebo vyjádřit překvapení, údiv: The pupils actually did their homework for a change!

Co ale actually rozhodně neznamená, a v tom je právě ono úskalí, je aktuální, něco, co se těší zájmu společnosti. V tomto významu používáme up to date, topical, current nebo hot It’s a topical issue.; It’s a current nebo hot issue. Keeping up to date is a must for all teachers.

Action je podobně zrádné, rozhodně neznamená akce, ale čin, skutek. Chceme-li v angličtině vyjádřit, že se bude ve škole konat zajímavá akce, použijeme podstatné jméno event: We have a special event going on.; The school organizes many interesting events each year. Pokud je zajímavá akce v obchodech, často se jedná o slevy, výprodeje či speciální nabídky, dáváme přednost výrazům, která konkrétně vyjádří daný význam:  It is on sale at a lower price.; The item is on special offer.

V češtině také často slýcháme: Včera to byla bezvadná akce a máme na mysli příjemný večer s přáteli či kolegy. V takovém případě se jedná o evening, getting together či party with your colleagues or friends.

Podstatné jméno akce může být použito i ve smyslu záchranná akce, tedy rescue operation.

A slovo závěrem? So we hope you enjoy a nice event soon and don’t forget to keep up to date with the hot issues in education by reading this journal!


Ailsa Marion Randall, M.A. a Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D. 

katedra anglického jazyka a literatury

Pedagogická fakulta MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info