Časopis Komenský

Šéfredaktor: 

 • Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., PdF MU, katedra primární pedagogiky

Zástupce šéfredaktora:

 • Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., PdF MU, katedra pedagogiky

Výkonná redakce: 

 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., PdF MU, katedra anglického jazyka a literatury
 • doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., PdF MU, katedra pedagogiky
 • Tomáš Horčička, PdF MU, student učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., PdF MU, Institut výzkumu školního vzdělávání
 • PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., PdF MU, katedra českého jazyka a literatury
 • doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., PdF JCU, katedra matematiky
 • Mgr. Michaela Kosařová, FF MU, doktorandka
 • doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., PdF MU, katedra pedagogiky
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB, Ústav školní pedagogiky
 • PhDr. Václav Mertin, FF UK, katedra psychologie
 • Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., PdF MU, Institut výzkumu školního vzdělávání
 • Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D., PdF MU, katedra pedagogiky
 • Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., PdF MU, katedra pedagogiky
 • PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D., PdF MU, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
 • Jiří Stanislav, PdF MU, student učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. FF MU, Ústav pedagogických věd
 • Mgr. Lucie Škarková, PdF MU, katedra pedagogiky
 • PhDr. Anna Tomková, Ph.D., PdF UK, katedra primární pedagogiky
 • RNDr. Eva Trnová, Ph.D., PdF MU, katedra pedagogiky

Webmaster:

 • Mgr. Karel Picka, PdF MU, doktorand, katedra technické a informační výchovy