HR Award aktivity pokračují i přes léto

30. 9. 2022

Přes léto pracovní skupina HR Award spolupracovala na zkvalitnění pracovních podmínek na Pedagogické fakultě MU. Řešili jsme oblast náboru a výběru, (Post)doktorandské školy, genderu, adaptace, modifikace webových stránek atd.

Dokončili jsme několik zajímavých výstupů.

  • Zabývali jsme se otázkou hodnocení. Byla pilotována aplikace pro hodnocení neakademických zaměstnanců a zaměstnankyní, vytvořili jsme několik názorných infografik, které jsou součástí materiálu Koncepce hodnocení na PdF MU. Koncepce informuje zaměstnané PdF MU o nastavených procesech, odkazuje na relevantní interní normy, komplexně popisuje nastavení a průběh hodnocení, nabízí souhrn zdrojů pro vzdělávání a představuje možnosti kariérního rozvoje. Výstupy v oblasti hodnocení budou přiblíženy v rozhovoru s paní proděkankou Vaďurovou (k dispozici v polovině října zde).
  • Dokončili jsme Průvodce genderově senzitivní komunikací na PdF MU, který je určen pro ty, kteří chtějí i tím, jak komunikují, přispívat k vytváření otevřeného a respektujícího prostředí. Průvodce nabízí přehled hlavních zásad, přináší konkrétní ukázky, jak je možné formulovat dokumenty v genderově citlivém jazyce a jak se vypořádat s generickými maskuliny, jejichž používání přispívá k zviditelňování části populace.
  • Vytvořili jsme příručku Adaptace na vedoucí pozici, která slouží jako metodická podpora pro výkon vedoucí funkce. Je určena pro nové i stávající vedoucí pracovišť Pedagogické fakulty MU. Seznámí vedoucí s klíčovými aspekty práce, nabízí relevantní zdroje a odkazy pro výkon funkce, manažerské tipy a sdílení dobré praxe. Příručku doplňuje i zajímavá Infografika hlavních činností vedoucích.
  • Vytvořili jsme infografiku k podpoře publikování, která přibližuje tento proces. Oblast podpory publikování je tedy téměř dokončena, zbývá nám pouze zveřejnit univerzitní dokumenty ‒Etický kodex a Open Access strategii (předpoklad říjen/listopad 2022).
  • Spustili jsme fakultní rozcestník na Zaměstnaneckém portálu. Naši zaměstnanci naleznou v přehledné formě relevantní zdroje a rychlé odkazy na jednom místě. Portál je určen i k usnadnění hledání informací, které jsou sdruženy z IS a INET. Revize obsahu Portálu probíhala i na univerzitní úrovni, jednotlivé stránky byly aktualizovány, přesunuty a sdruženy pod nové menu.
  • Zpřístupnili jsme v angličtině vzniklé webové stránky: PostDoctoral school, Publishing Support, Newly Employed.

Všechny výstupy projektu HR Award si můžete prohlédnout zde.

V červnu 2022 byl realizován informační seminář HR Award, kde byli zaměstnanci a zaměstnankyně fakulty, mimo jiné, seznámeni s konkrétními příklady implementace aktivit akčního plánu ‒ novinkami. Pokud jste seminář nestihli, můžete se podívat na prezentaci. Naleznete v ní i akce, které nás čekají do konce roku 2022. Některé body se nám již podařilo splnit přes léto. Posun v plnění aktivit tradičně zaznamenává Ganttův graf.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.