Vnitřní hodnocení HR Award − Výsledek

31. 7. 2023

Evropské komise potvrdila ocenění HR Award pedagogické fakultě. Fakulta úspěšně splnila certifikační podmínky a nastavená personální strategie (Revidovaný akční plán 2023-2025) je v souladu s principy Evropské komise. Komise se k zaslaným materiálům vyjádřila s výsledným rozhodnutím – HR Excellence in Research Award Embedded. Ve zprávě hodnotitelé posoudili naše záměry a identifikovali několik dílčích námětů k zamyšlení.

PdF MU pokračuje v inovacích, péči o zaměstnance, rozvoji pracoviště s atraktivními podmínkami podporující výzkum a výuku. Během následujících tří let budeme pokračovat ve stanovených aktivitách. V roce 2026 bude následovat obhájení certifikace (HR Award Renewal) s návštěvou hodnotitelů z evropské komise.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.