Workshop: Kateřina Lojdová - Narativní výzkum identit učitelů alternativní školy: od výzkumných nástrojů k analýze dat (24.2.2022)

7. 2. 2022 Jana Veličková

Metodologické workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2022 —

Datum

24. 2. 2022

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno


Narativní výzkum identit učitelů alternativní školy: od výzkumných nástrojů k analýze dat

Anotace: Workshop seznamuje účastníky s metodologickým uvažováním výzkumného týmu z katedry pedagogiky PdF MU zabývajícího se projektem GAČR o narativních identitách aktérů na soukromých alternativních školách. Nejprve budou představeny různé přístupy k narativnímu výzkumu. Dále se budeme věnovat příkladu řešeného projektu. Účastníci si vyzkouší tvorbu výzkumného nástroje a intepretaci vybraných datových segmentů sebraných v rámci projektu. V diskusi bude kladen důraz na silné a slabé stránky tohoto výzkumného designu a zejména na možnosti aplikace vybraných postupů do výzkumných projektů účastníků workshopu.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (místnost 39, Poříčí 31, 3. patro) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.