Instantní dotazníkové šetření

Teresa Vicianová

Workshopy (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2024 —

Datum

23. 5. 2024

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Prezenčně

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.

Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií


Instantní dotazníkové šetření

Ve výzkumu koneckonců i v praxi často nastane situace, kdy potřebujeme zjištění například z rozhovorů doplnit kvantitativní daty. Jak správně navrhnout dotazník, sestavit reprezentativní výzkumný vzorek, administrovat sběr dat a vyhodnotit je, to se obvykle učí několik let přibližně v deseti univerzitních kurzech. V rámci našeho semináře se pokusíme totéž zvládnout za 90 min! Po absolvování se sice nestanete profesionálním datovým analytikem nebo analytičkou, ale budete vědět, jak své kvalitativní disertace snadno a téměř bezbolestně doplnit o kvantitativní výzkumné sondy.

V rámci praktického workshopu si ukážeme, jak přetavit výzkumnou otázku do hypotéz a hypotézy do dotazníku. Krátce si povíme něco o výzkumném vzorku a zobecňování výsledků na základní populaci. Dostanete odkaz na vhodný statistický program a názornou učebnici analýzy. Mrkneme taky na design experimentu v sociálních vědách.​


Forma konání: prezenčně v místnosti 79 (PdF MU, Poříčí 31a, CVIDOS, 5. patro) 


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

Přihlásit se na workshop

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.