Učitelství pro mateřské školy

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho v jeho nápadech, experimentování, ale současně je mu oporou, když občas klopýtne a neví kudy kam?

„Cestou praxe, teorie a reflexe do hlubin dětské duše.“

Na Masarykově univerzitě naleznete studijní program, jehož největší předností je jeho multioborovost! Umožní vám proniknout do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce, od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře.

Ve všech předmětech studijního programu se snažíme propojovat teoretickou složku s praktickou. Jak to děláme? V každém semestru probíhají praxe v mateřských školách s různým vzdělávacím programem. Mateřské školy byly vybrány na doporučení České školní inspekce, která je vyhodnotila jako příklady dobré praxe. Můžete tedy neustále ověřovat svoje rostoucí profesní dovednosti přímo v terénu!

V průběhu studia můžete vyrazit za zkušenostmi s předškolním vzděláváním také do zahraničí v rámci programu Erasmus+, a to například do Estonska, Rakouska, Španělska či Velké Británie. V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zdokonalíte si jak cizí jazyk, tak vaše pedagogické schopnosti. Zahraniční zkušenosti získáte i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou běžně zapojováni do výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

„Při studiu strojního inženýrství jsem si uvědomila, že by mě práce v tomto oboru nenaplňovala, a tak jsem hledala něco, co by splňovalo mé představy o budoucí práci. Došla jsem k závěru, že bych ráda pracovala s nejmenšími dětmi a pomáhala jim v jejich rozvoji. Studium tohoto oboru mi přináší plno nových poznatků, které mi v budoucnu určitě budou užitečné. O mnohých věcech diskutujeme, nepřijímáme pouze fakta, a to se mi velice líbí.“

Šárka Pouchlá Šárka Pouchlá
studentka programu

Praxe

Pedagogické praxe jsou realizovány v každém semestru a mají gradující charakter. V prvním semestru máte možnost seznámit se s různými programy v mateřských školách: Daltonský plán, Začít spolu, Podpora zdraví v mateřských školách či běžná mateřská škola. Poté si vybíráte mateřskou školu, do které docházíte další tři semestry, během nichž se zaměřujete na komunikační dovednosti svoje i svého provázejícího učitele. Učíte se poznávat jedinečnost dítěte, organizovat vzdělávání tak, aby vyhovovalo mentalitě jednotlivých dětí a podobně.

V průběhu těchto tří semestrů se rozšiřuje počet praxí o tzv. didaktické, při nichž realizujete vzdělávací nabídku v souladu s jednotlivými vědními obory. Například se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné pregramotnosti. V posledních dvou semestrech jsou zařazeny třítýdenní a pětitýdenní praxe, na nichž již samostatně realizujete vlastní vzdělávací projekty. Během studia máte možnost vidět i alternativní pedagogické systémy jako je Montessori vzdělávání nebo vzdělávání Reggio Emilia v privátním i veřejném sektoru. Dále nabízíme i volitelné praxe ve vámi vybraných institucích.

Chcete vědět víc?

Další informace najdete na https://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent našeho oboru se budete orientovat v otázkách výchovy a vzdělání dětí předškolního věku. Studium vás tak připraví na práci učitele mateřské školy, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru. Všestranného poznání z různých oblastí našeho života však můžete využít také v dalších oblastech týkajících se práce s malými dětmi jako chůvy, asistenti, pečovatelé v dětských skupinách či jeslích a podobně.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství pro mateřské školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.