Učitelství pro mateřské školy

Cestou praxe, teorie a reflexe do hlubin dětské duše.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho v jeho nápadech, experimentování, ale současně je mu oporou, když občas klopýtne a neví kudy kam?

Na Masarykově univerzitě naleznete studijní program, jehož největší předností je jeho multioborovost! Umožní vám proniknout do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce, od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře.

Ve všech předmětech studijního programu se snažíme propojovat teoretickou složku s praktickou. Jak to děláme? V každém semestru probíhají praxe v mateřských školách s různým vzdělávacím programem. Mateřské školy byly vybrány na doporučení České školní inspekce, která je vyhodnotila jako příklady dobré praxe. Můžete tedy neustále ověřovat svoje rostoucí profesní dovednosti přímo v terénu!

V průběhu studia můžete vyrazit za zkušenostmi s předškolním vzděláváním také do zahraničí v rámci programu Erasmus+, a to například do Estonska, Rakouska, Španělska či Velké Británie. V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zdokonalíte si jak cizí jazyk, tak vaše pedagogické schopnosti. Zahraniční zkušenosti získáte i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou běžně zapojováni do výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

„Při studiu strojního inženýrství jsem si uvědomila, že by mě práce v tomto oboru nenaplňovala, a tak jsem hledala něco, co by splňovalo mé představy o budoucí práci. Došla jsem k závěru, že bych ráda pracovala s nejmenšími dětmi a pomáhala jim v jejich rozvoji. Studium tohoto oboru mi přináší plno nových poznatků, které mi v budoucnu určitě budou užitečné. O mnohých věcech diskutujeme, nepřijímáme pouze fakta, a to se mi velice líbí.“

Šárka Pouchlá Šárka Pouchlá
studentka programu

Praxe

Pedagogické praxe jsou realizovány v každém semestru a mají gradující charakter. V prvním semestru máte možnost seznámit se s různými programy v mateřských školách: Daltonský plán, Začít spolu, Podpora zdraví v mateřských školách či běžná mateřská škola. Poté si vybíráte mateřskou školu, do které docházíte další tři semestry, během nichž se zaměřujete na komunikační dovednosti svoje i svého provázejícího učitele. Učíte se poznávat jedinečnost dítěte, organizovat vzdělávání tak, aby vyhovovalo mentalitě jednotlivých dětí a podobně.

V průběhu těchto tří semestrů se rozšiřuje počet praxí o tzv. didaktické, při nichž realizujete vzdělávací nabídku v souladu s jednotlivými vědními obory. Například se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné pregramotnosti. V posledních dvou semestrech jsou zařazeny třítýdenní a pětitýdenní praxe, na nichž již samostatně realizujete vlastní vzdělávací projekty. Během studia máte možnost vidět i alternativní pedagogické systémy jako je Montessori vzdělávání nebo vzdělávání Reggio Emilia v privátním i veřejném sektoru. Dále nabízíme i volitelné praxe ve vámi vybraných institucích.

Chcete vědět víc?

Další informace najdete na https://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent našeho oboru se budete orientovat v otázkách výchovy a vzdělání dětí předškolního věku. Studium vás tak připraví na práci učitele mateřské školy, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru. Všestranného poznání z různých oblastí našeho života však můžete využít také v dalších oblastech týkajících se práce s malými dětmi jako chůvy, asistenti, pečovatelé v dětských skupinách či jeslích a podobně.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství pro mateřské školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.