Logopedie

Logopedie – obor speciální pedagogiky s největším interdisciplinárním přesahem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento program vás připraví na budoucí profesi logopedického asistenta. Budete umět ve své činnosti pod vedením zkušeného speciálního pedagoga-logopeda využívat speciálněpedagogické přístupy k podpoře osob s narušenou komunikační schopností. Zaměřovat se budete na podporu dětí, žáků i dospělých osob. Přitom budete spolupracovat s jejich rodiči, rodinnými příslušníky, či učiteli.  

Díky teoretické přípravě se budete orientovat v terminologii speciálněpedagogické, pedagogické, psychologické a v základních tématech vybraných medicínských oborů – ORL a foniatrie, neurologie, pediatrie, oftalmologie či psychiatrie. Teoretické poznatky budete moci aplikovat a ověřovat v terénu v rámci speciálněpedagogické praxe.  

Budete se moci zapojit do činnosti studentské oborové rady, která spolupracuje s vedením, zprostředkovává mu své podněty a podílí se na předávání informací mezi vyučujícími a studenty. Aktivní můžete být také na poli výzkumném. Ve spolupráci s vyučujícími můžete prostřednictvím projektů hlouběji nahlédnout do terénu a pozorovat tak procesy ve speciálněpedagogické praxi. 

Budete si moci také rozšiřovat jazykové vědomosti prostřednictvím kurzů či využitím příležitosti studijního pobytu v zahraničí. Během studia budete mít také řadu možností aktivního sportovního vyžití

Uplatnění najdete na pozicích asistentských pracovníků především ve školství i v sociálních službách, kde budete v osobním kontaktu s dětmi, žáky nebo dospělými s narušenou komunikační schopností, jejich učiteli či rodinnými příslušníky. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete pracovat s lidmi se speciálními potřebami?
  • Máte zájem o přímou práci s dítětem, žákem, či dospělým se závažnými formami komunikačních obtíží, jeho učiteli a rodiči?
  • Přáli byste si dozvědět se více o speciálněpedagogických logopedických souvislostech v teorii i praxi? 
  • Jste připraveni na osvojování si pedagogické i medicínské terminologie?
  • Toužíte pracovat jako logopedický asistent?
  • Chcete pokračovat ve studiu i do budoucna a působit jako logoped?

Praxe

Ve druhém ročníku budete mít příležitost nahlédnout do speciálněpedagogického terénu prostřednictvím čtyřicetihodinové souvislé praxe. Ve třetím ročníku se zaměříte na diagnostiku komunikačních schopností a absolvujete měsíční speciálněpedagogickou diagnostickou praxi, na kterou budete moci navázat souvislou čtyřtýdenní intervenční praxí v posledním semestru studia. 

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků s narušenou komunikační schopností a jejich učiteli v proudu běžného i speciálního školství. Zvládnete podporu osob s komunikačními obtížemi, rozpoznání jejich potřeb a potenciálu za účelem zvýšení kvality jejich života.  

Uplatnění naleznete v pomáhajících profesích, v zařízeních spadajících do rezortu školství, i sociálních služeb. V nich budete schopni pracovat pod odborným vedením logopeda s dosaženým magisterským stupněm vzdělání se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. 

„V rámci speciální pedagogiky jsem se zaměřila na logopedii. Nejde v ní jen o výslovnost, jak to na první pohled vypadá. Snoubí se v ní medicína, jazykověda, pedagogika i psychologie a mnohé další zajímavé obory. To mě na ní baví. Práce pak také rozhodně není jednotvárná, vyžaduje individuální přístup a velkou dávku empatie. Škola vás naučí mnoho, ale doporučuji sbírat praxi už během studia, tu vám nic nevynahradí.“

Adriana Chudárková Adriana Chudárková
absolventka a speciální pedagožka-logopedka v logopedické třídě

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Logopedie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.