Logopedie

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Tento program vás připraví na budoucí profesi logopedického asistenta. Budete umět ve své činnosti pod vedením zkušeného speciálního pedagoga-logopeda využívat speciálněpedagogické přístupy k podpoře osob s narušenou komunikační schopností. Zaměřovat se budete na podporu dětí, žáků i dospělých osob. Přitom budete spolupracovat s jejich rodiči, rodinnými příslušníky, či učiteli.  

Díky teoretické přípravě se budete orientovat v terminologii speciálněpedagogické, pedagogické, psychologické a v základních tématech vybraných medicínských oborů – ORL a foniatrie, neurologie, pediatrie, oftalmologie či psychiatrie. Teoretické poznatky budete moci aplikovat a ověřovat v terénu v rámci speciálněpedagogické praxe.  

Budete se moci zapojit do činnosti studentské oborové rady, která spolupracuje s vedením, zprostředkovává mu své podněty a podílí se na předávání informací mezi vyučujícími a studenty. Aktivní můžete být také na poli výzkumném. Ve spolupráci s vyučujícími můžete prostřednictvím projektů hlouběji nahlédnout do terénu a pozorovat tak procesy ve speciálněpedagogické praxi. 

Budete si moci také rozšiřovat jazykové vědomosti prostřednictvím kurzů či využitím příležitosti studijního pobytu v zahraničí. Během studia budete mít také řadu možností aktivního sportovního vyžití

Uplatnění najdete na pozicích asistentských pracovníků především ve školství i v sociálních službách, kde budete v osobním kontaktu s dětmi, žáky nebo dospělými s narušenou komunikační schopností, jejich učiteli či rodinnými příslušníky. 

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete pracovat s lidmi se speciálními potřebami?
  • Máte zájem o přímou práci s dítětem, žákem, či dospělým se závažnými formami komunikačních obtíží, jeho učiteli a rodiči?
  • Přáli byste si dozvědět se více o speciálněpedagogických logopedických souvislostech v teorii i praxi? 
  • Jste připraveni na osvojování si pedagogické i medicínské terminologie?
  • Toužíte pracovat jako logopedický asistent?
  • Chcete pokračovat ve studiu i do budoucna a působit jako logoped?

„Logopedie – obor speciální pedagogiky s největším interdisciplinárním přesahem.“

Praxe

Ve druhém ročníku budete mít příležitost nahlédnout do speciálněpedagogického terénu prostřednictvím čtyřicetihodinové souvislé praxe. Ve třetím ročníku se zaměříte na diagnostiku komunikačních schopností a absolvujete měsíční speciálněpedagogickou diagnostickou praxi, na kterou budete moci navázat souvislou čtyřtýdenní intervenční praxí v posledním semestru studia. 

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků s narušenou komunikační schopností a jejich učiteli v proudu běžného i speciálního školství. Zvládnete podporu osob s komunikačními obtížemi, rozpoznání jejich potřeb a potenciálu za účelem zvýšení kvality jejich života.  

Uplatnění naleznete v pomáhajících profesích, v zařízeních spadajících do rezortu školství, i sociálních služeb. V nich budete schopni pracovat pod odborným vedením logopeda s dosaženým magisterským stupněm vzdělání se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. 

„V rámci speciální pedagogiky jsem se zaměřila na logopedii. Nejde v ní jen o výslovnost, jak to na první pohled vypadá. Snoubí se v ní medicína, jazykověda, pedagogika i psychologie a mnohé další zajímavé obory. To mě na ní baví. Práce pak také rozhodně není jednotvárná, vyžaduje individuální přístup a velkou dávku empatie. Škola vás naučí mnoho, ale doporučuji sbírat praxi už během studia, tu vám nic nevynahradí.“

Adriana Chudárková Adriana Chudárková
absolventka a speciální pedagožka-logopedka v logopedické třídě

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Logopedie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.