doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra francouzského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1679
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Václava Bakešová,  *1973 v Humpolci,  vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
  PdF MU Poříčí 9/11, Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • vedoucí katedry
 • garant nabízených programů z oblasti vzdělávání Učitelství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: doc. na FF MU Brno, obor dějiny konkrétních literatur (románské literatury), habilitační práce: Zobrazení prostoru v díle Marie Noelové, Suzanne Renaudové, Sylvie Germainové a Christiane Singerové
 • 2002: Ph.D. na FF MU Brno, obor románské literatury, dizertační práce: La Conversion de Joris-Karl Huysmans
 • 1996: Mgr. na FF MU Brno, obor francouzština-čeština
Přehled zaměstnání
 • od 2015: docentka na Katedře francouzského jazyka a literatury PdF MU
 • 2002 - 2014: odborná asistentka na Katedře francouzského jazyka a literatury PdF MU, Brno (2002- duben 2007: rodičovská dovolená)
 • 2006 - 2007: spolupráce na projektu EQUAL (Národní centrum pro rodinu, Brno): zpracovávání zadaných témat z oblasti rodinné politiky, rovných příležitostí, péče o děti aj. pro
 • 1996 - 2002: asistentka na PdF MU, Brno (1998-2001: rodičovská dovolená)
 • 1994 - 1995: učitelka na Gymnáziu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci (externí výuka)
Pedagogická činnost
 • Francouzská literatura 20. století
 • Francouzská literatura 20. století - seminář
 • Jak psát závěrečnou práci
 • Jazyková cvičení 1-6 a 1V-6V
 • Syntax 1, 2 - přednáška, seminář
 • Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím
 • Současná francouzská literatura – interpretace textů
 • Analýza textu
 • Akademické psaní
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Vedení disertačních prací v programu Didaktika cizího jazyka
 • Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek
 • Předsedkyně zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Vědeckovýzkumná činnost
 • Mezinárodní konference a semináře:
 • 2018:
 • Odborný seminář "Marie Noël épistolière"; Association Marie Noël a Collège des Bernardins, Paříž. (moderování semináře)
 • Mezinárodní konference "Rôle de la musique et du chant en Littérature de jeunesse"; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: La présence de la musique dans les livers d'Éric Orsenna.
 • Mezinárodní konference "Sylvie Germain et les mythes"; Faculté de Lettres, Université Cluj-Napoca, Rumunsko. Příspěvek: Quelques lieux de l’Europe centrale devenus mythiques dans l’œuvre de Sylvie Germain.
 • 2017:
 • Světový kongres sdružení HERACLES "Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emplo"; VŠE Praha, Gallica. Příspěvek: La pertinence de la littérature dans la formation de futurs enseignants de FLE.
 • Mezinárodní konference "Texte de spécialité, texte scientifique à l'université"; Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta. Příspěvek: Comment accompagner les étudiants dans la lecture de différents types de textes ?
 • Mezinárodní konference "XXXIe Colloque international: Écrire c'est agir"; Université Mohammed V, Rabat, Maroko. Příspěvek: Pierre Emmanuel en action pour la liberté des intellectuels de l’Est.
 • 2016:
 • Mezinárodní konference "XXXe COLLOQUE INTERNATIONAL MAURIAC. La Vie des écrits : Mauriac aujourd’hui"; Université Montaigne-Montesquieux, Bordeaux, Malagar. Příspěvek: Marie Noel en France et en République tchèque.
 • Vědecká konference "Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse"; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: Quelques personnages mythiques présentés aux jeunes par Michel Tournier.
 • XVIII. Mezinárodní setkání romanistů Česká romanistika v evropském kontextu; FF UP, Olomouc. Příspěvek: Zkvalitňování akademického psaní studentů ve francouzském jazyce na PdF MU.
 • 2015:
 • Mezinárodní konference "Les enjeux du jeu"; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: L'aventure de la lecture.
 • XXIX. mezinárodní konference "Les chemins de la création: Francois Mauriac et les autres"; PdF MU, Brno. Příspěvek: L'écriture de la reconciliation dans l'oeuvre de Sylvie Germain.
 • 2014:
 • Mezinárodní konference „Altérité en littérature de jeunesse“; PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: Différentes religions: ouvertures des portes extra-oridnaires.
 • XVII. Mezinárodní setkání romanistů „Česká romanistika v evropském kontextu“; FF UP, Olomouc. Příspěvek: Problematika času a prostoru v teorii geokritiky.
 • 2013:
 • Mezinárodní konference "L’écrivain et ses territoires". SIEM a Univerzita Michela de Montaigne, Bordeaux 3, Malagar, Francie. Příspěvek: A propos d’une vie sédentaire: pauvreté et richesse du monde de Marie Noël à travers son œuvre.
 • 2012:
 • Mezinárodní konference "J’avais une parole à transmettre. Création et réceptions : François Mauriac et les autres". PdF MU, Brno. Příspěvek: La fonction créatrice de la parole dans le livre de la Génèse et dans la littérature: les personnages de François Mauriac et de Sylvie Germain.
 • Mezinárodní seminář "École doctorale": Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie; Gallica, FF MU, univerzitní centrum Telč. Příspěvek: Silence et espérance. Éléments chrétiens dans la création littéraire de Marie Noël, Suzanne Renaud et Sylvie Germain.
 • Mezinárodní konference "Culture(s), Langue(s), Identité(s)"; Département d’Études francaises et francophones, Univerzita Pécs, Maďarsko. Příspěvek: Phénomène des conversions au catholicisme parme les intellectuels en France au tournant du XIXe et XXe siècles.
 • 2011:
 • Mezinárodní konference "Figure de l’animal en littérature de jeunesse: un loup de fable ou une espece protégée?" PedF Univerzity v Hradci Králové. Příspěvek: Le rôle de l’animal dans L’encre du poulpe de Sylvie Germain.
 • Mezinárodní konference "Comment raconter tout ce qui n’a pas encore été dit". FF MU, Brno. Příspěvek: La Révolution de velours dans les romans de Sylvie Germain et de Pascale Tison.
 • 2010:
 • Mezinárodní konference "La condition humaine dans la littérature française et francophone"; Polsko, Opole
 • Mezinárodní konference "Dissonance et accord. Paul Claudel et la Bohême. / Nesouzvuk a akord. Paul Claudel v Čechách"; Paříž a Praha
 • Mezinárodní konference "Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II"; Brno
 • Mezinárodní konference "Česká romanistika v evropském kontextu"; Olomouc
 • Mezioborová studentská konference s mezinárodní účastí "Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele"; Praha
 • 2009:
 • Mezinárodní konference "Autre-autrui-altérité"; Bratislava
 • Mezinárodní konference "L´image et l´imaginaire"; Hradec Králové
 • Mezinárodní konference "Víno jako multikulturní fenomén"; Olomouc
 • Mezinárodní postdoktorská konference "Sujet et subjectivité"; Brno
 • 2008:
 • Mezinárodní konference "Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire" pořádající organizace: PdF MU, Brno. Příspěvek: Amitiés artistiques reliant la France et les pays tcheques (Reynek – Renaud, Claudel – Braunerova.
 • Mezinárodní konference "Espace et Temps", pořádající organizace: FF MU, Brno. Příspěvek: Marie Noël et Sylvie Germain - l'espace et le temps.
 • 2007:
 • Mezinárodní seminář "Huysmans et les romans de la conversion", Institut catholiques Rennes, zaslán příspěvek do sborníku: Joris-Karl Huysmans et Julius Zeyer, un meme cheminement spirituel dans les littératures francaise et tcheque
 • Mezinárodní konference "Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy", pořádající instituce: FF MU, PdF MU, Obec spisovatelů a MZK Brno 2007 (příspěvek: Julius Zeyer a Joris-Karl Huysmans, jejich duchovní zrání a konverze)
 • Mezinárodní konference "Grandeur et décadence de la parole au XXIe siecle", pořádající instituce: FF UP Olomouc 2007 (příspěvek: La parole et le silence. Réflexion sur quelques oeuvres des auteurs d´orientation chrétienne)
 • Mezinárodní semináře pro doktorandy:
 • 2002: Mezinárodní seminář "École doctorale" v Olomouci (pořádající instituce: Univerzita Palackého v Olomouci a GALLICA) s prezentací výsledků doktorandských prací účastníků (příspěvek: La lecture de Joris-Karl Huysmans: de la créativité a la tradition et de la tradition a la créativité)
 • 2001: Mezinárodní doktorský seminář "Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature" na Jagelonské univerzitě v Krakově (Polsko) s prezentací výsledků doktorandských prací účastníků (příspěvek: L évolution thématique de l oeuvre de Joris-Karl Huysmans)
 • 2000: Mezinárodní doktorský seminář "Approche du texte, aspects méthodologiques en linguistique et en littérature" s prezentací výsledků doktorandských prací účastníků, místo konání: Český Krumlov, pořádající instituce: Jihočeská univerzita České Budějovice (příspěvek: La conversion de Joris-Karl Huysmans)
 • Projekty:
 • 2016:
 • Projekt FR MU: Inovace předmětu Jak psát závěrečnou práci FJBV_MZP jako možnost zkvalitnění akademického psaní ve francouzském jazyce.
 • 2012:
 • projekt FRVŠ: Vytvoření nového předmětu Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století
 • 2009 - 2011:
 • projekt GA ČR: Křestanske prvky v dile trech francouzskych autorek 20. stoleti (Marie Noel, Suzanne Renaud a Sylvie Germain)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2018: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ - Université René Descartes, Paris 3
 • 2017: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ - Université Jean Monnet de Saint-Étienne
 • 2016: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Université Bordeaux Montaigne
 • 2014: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus na Université Bordeaux-Montaigne
 • 2014: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus na Université de Limoge
 • 2013: studijní pobyt v Paříži (Bibliotheque nationale de France, Bibliotheque publique informatisée du Centre Georges Pompidou)
 • 2012: studijní pobyt v Paříži (Institut catholique de Paris, Bibliotheque nationale de France)
 • 2012: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus - Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3
 • 2011: výměnný pobyt v rámci programu Erasmus - Université Jean Monnet de Saint-Étienne
 • 2011: pobyt na partnerské univerzitě: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (program Družba)
 • 2011: studijní pobyt v Paříži a Auxerre (Bibliotheque nationale de France, Association Marie Noel a Societé des Sciences Historiques et Naturelles de l Yonne v Auxerre)
 • 2010: studijní pobyty v Grenoblu a Paříži (Bibliotheque municipale de Grenoble, Bibliotheque nationale de France)
 • 2009: studijni pobyt v Association Marie Noel v Paříži a v Societé des Sciences Historiques et Naturelles de l Yonne v Auxerre
 • 2000: studijní pobyt na Univerzitě Sorbonna v Paříži a v Centre Joris-Karl Huysmans, Francie
 • 1995 - 1996: studijní pobyt na Univerzitě v Orléansu (Faculté des Lettres, Centre Jeanne d Arc), Francie
 • 1994: jazyková stáž, univerzita v Grenoblu, Francie
 • 18. 3. 2019 – 22. 3. 2019: University of Limoges, Limoges, FRA
  • Výuková mobilita na partnerském pracovišti v rámci programu Erasmus+.
 • 12. 11. 2018 – 16. 11. 2018: University Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Bordeaux, FRA
  • Výuková mobilita na partnerském pracovišti v rámci programu Erasmus+
Univerzitní aktivity
 • 2015: Univerzita 3. věku - přednáška v rámci cyklu Spirituální dimenze člověka - živá teologie
 • od roku 2015 předsedkyně zkušebních komisí SZZ
 • 2013/2014 a a 2014/15: Cyklus přednášek v rámci Univerzity třetího věku MU
 • 2009: zapojení do semináře Formation continue - další vzdělávání pro učitele FJ
 • Od roku 1996: Členka zkušební komise při státních závěrečných zkouškách oboru francouzský jazyk a literatura na PdF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2018 - členka habilitační komise pro habilitační řízení dr. Jána Drengubiaka, Prešovská univerzita v Prešově
 • 2018 - členka vědeckého výboru odborné konference "Paysages", Institut Catholique de Toulouse
 • 2017 - členka vědeckého výboru odborné konference "Rôle de la musique et du chant en Littérature de jeunesse"; PedF Univerzity v Hradci Králové
 • 2016 - členka komise při obhajobě doktorské práce, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2015 - oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Jiřiny Matouškové z FF Univerzity Palackého v Olomouci, členka zkušební komise doktorské zkoušky
 • - oponentský posudek na odborné publikace určené pro vydání (Univerzita Hradec Králové)
 • - seminář "L enseignement du FLE en milieu universitaire et possibilités de son développement"
 • 2014 - oponentský posudek na odborné publikace určené pro vydání (FF UP Olomouc)
 • 2013 - oponentský posudek na odborné publikace určené pro vydání (FF UP Olomouc)
 • členka Société internationale des études mauriaciennes (od r. 2012)
 • členka Association Marie Noel (od r. 2012)
 • členka sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica (od r. 2009)
 • opakovaně - předsedkyně maturitní komise na francouzské sekci Gymnázia Matyáše Lercha v Brně
 • 2010, 2011 - oponentka projektů FRVŠ
 • 2010 - Přednáška v rámci Moravskoslezské křesťanské akademie: Básnířka Suzanne Renaud v českém prostředí
 • 2008 - Přednáška na téma Francie - tradiční evropská země, její kultura, lidé, zvyky, reálie. Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkův Brod.
 • 2008 - Projekt LŽŠ KHB - účast v diskuzi s 1. radou Francouzské ambasády Michelem Pouchepadassem na téma Priority francouzského předsednictví Evropské unie (tlumočení)
 • 2007 - Členství v komisi pro posuzování prací studentů Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského (Havlíčkův Brod)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 - vyžádaná přednáška na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • 2017 - členka vědecké rady, FF ZČU v Plzni
 • 2017 - členka oborové komise pro program Didaktika cizího jazyka, PdF, Masarykova univerzita
 • 2017 - vyžádaná přednáška na Univerzitě Mohammeda V. v Rabatu v Maroku
 • 2016 - zvolení za členku výzkumné laboratoře TELEM - Textes, littératures: écritures et modèles - EA 4195; Univerzita v Bordeaux
 • 2016 - pobyt na univerzitě v Pécsi v Maďarsku, zajištění semestrální výuky vybraných kapitol z francouzské literatury 19. a 20. století
 • 2016 - členka oborové komise pro obor Románské literatury, FF, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2016 - členka oborové komise pro obor Románské literatury, FF, Masarykova univerzita
 • 2015 - organizace 29. mezinárodní konference o nositeli Nobelovy ceny Francoisi Mauriacovi a dalších spisovatelích (Cesty tvorby), PdF MU, Brno
 • 2014 - spolupráce v oblasti formace učitelů FLE: Univerzita Bordeaux-Montaigne (vyžádaná přednáška)
 • 2013 - vyžádaná přednáška na Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3
 • 2012 - zvolení za místopředsedkyni vědecké společnosti Société Internationale des Études mauriaciennes
 • 2012 - organizace 26. mezinárodní konference o nositeli Nobelovy ceny Francoisi Mauriacovi, PdF MU, Brno
 • - vyžádaná přednáška na Université Michel de Montainge de Bordeaux 3
 • 2011 - vyžádaná přednáška na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (program Družba)
 • - vyžádaná přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2009 - vyžádaná přednáška na Katolické univerzitě Petera Pazmányho v Piliscsabě, Maďarsko
Vybrané publikace
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques lieux devenus mythiques dans l’oeuvre de Sylvie Germain. In Jișa, S., Goga, Y., Bartoș, B.-L. Sylvie Germain et les mythes. 1. vyd. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2020. s. 279-296. Romanul francez actual. ISBN 978-606-17-1574-9. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La préparation des enseignants en République tchèque. In Vyžádaná přednáška na partnerské univerzitě Institut catholique de Toulouse, Francie. 2020. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. De Moscou a Vladivostok: la suite de paysages dynamiques dans Le monde sans vous de Sylvie Germain. In Balagna, Christophe. (D)Écrire le paysage. 1. vyd. Toulouse: Les Presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse, 2020. s. 57-74. ISBN 979-10-94360-88-0. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La littérature, outil toujours actuel dans l'enseignement de FLE. Romanistica Comeniana. Bratislava: Katedra romanistiky FF UK v Bratislavě, 2020, roč. 3., č. 2, s. 63-76. ISSN 2585-8483. Časopis vydávaný Katedrou romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/vedecky-casopis-romanistica-comeniana/ info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2020. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. Francouzština v českém vzdělávacím systému a současný stav jejího uplatnění u nás. In Krok. Kulturní Revue Olomouckého kraje. 1. vyd. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2020. s. 8-11. ISSN 1214-6420. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Atelier culturel et compétences clés. Développement de compétences clés pour le XXIe siècle à l’aide de la littérature. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2020. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Interrogations par l'intermédiaire de textes littéraires dans la formation de futurs enseignants de FLE. In Colloque international. Le prévisible et l'imprévisible. Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. Université de Pécs. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana KYLOUŠKOVÁ. Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La production littéraire en France au tournant du XXe et XXIe siecles. In Vyžádaná přednáška na partnerské univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La littérature, outil toujours actuel dans l’enseignement du FLE. In Le 23e séminaire de L’École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád. Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Prostor a jeho obývání. Zobrazení prostoru v díle Marie Noelové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: Munipress, 2019. 195 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literární studie, svazek 8. ISBN 978-80-210-9551-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9552-2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Mauriac et Berdiaeff : quête de la liberté spirituelle de l’homme. In 33ème COLLOQUE INTERNATIONAL MAURIAC. Francois Mauriac et la Russie. 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Hana DELALANDE. A la recherche des élèves et des étudiants. In Bulletin SUF. 1. vyd. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2019. s. 34-35. N° 97. ISSN 2464-6474. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Membre associé du laboratoire de recherche TELEM EA 4195. TELEM - Textes, littératures : écritures et modèles - EA 4195, 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Projection du film suivie d'une discussion. Les enfants de Terezin et le monstre à moustache. 1. vyd. Brno: Katedra francouzského jazyka a literatury, PdF MU, 2019. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Sylvie Germain dans le contexte de la production littéraire du tournant des XXe et XXIe siècles. In Výměnné pobyty akademických pracovníků v rámci bilaterálních dohod MU - Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Vědecká rada FF ZČU., 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La présence de la musique dans les livres d'Erik Orsenna. In Le rôle de la musique et du chant en Littérature de jeunesse Colloque international de Hradec Kralové. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques lieux devenus mythiques dans l’oeuvre de Sylvie Germain. In Sylie Germain et les mythes. Le colloque international, 23-24 avril 2018, Cluj, Roumanie. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L’amitié dans la souffrance et dans le bonheur du chrétien François Mauriac. In « ‘Cher ami…’ L’amitié dans la vie et l’œuvre de François Mauriac », colloque international, SIEM, Université Montaigne Bordeaux, 8.-10. 11. 2018. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. De Moscou a Vladivostok : la suite de paysages dynamiques dans Le monde sans vous de Sylvie Germain. In (D)écrire les paysages. Colloque international, Toulouse, 2018. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků: Maisons des écrivains en France. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Formation continue des enseignants du FLE: Maisons des écrivains en France. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Geokritický pohled na prostor v románech Sylvie Germainové a Christiane Singerové. In „Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů.“ Česká romanistika v evropském kontextu - XIX. mezinárodní setkání romanistů. 2018. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La présence de la musique dans les livres d'Erik Orsenna. In Kunešová, K., B. a T. Charnay. De la musique avant toute chose! en littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018. s. 152-163. ISBN 978-80-7435-730-5. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Comment accompagner les étudiants dans la lecture de différents types de textes ? In Colloque international: Texte de spécialité, texte scientifique à l'université. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Accompagner les étudiants dans la lecture de différents types de textes. In Horová, Helena. Texte de spécialié, texte scientifique à l'université. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 22-26. ISBN 978-80-261-0761-3. conference object - konferenční příspěvek info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Phénomene des conversions au catholicisme parmi les intellectuels en France au tournant du XIXe et XXe siecle. Acta Romanica Quinqueecclesiensis. Pécs: Département d’Études Françaises et Francophones Faculté des Lettres Université de Pécs, 2017, IV., č. 1, s. 107-114. ISSN 2498-7301. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Méthodologie des exercices littéraires : quelques auteurs français du tournant du XXe et XXIe siècles. In Conférence à la Faculté des Sciences de l'Education, Université Mohammed V., Rabat, Maroc. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La pertinence de la littérature dans la formation pour les futurs enseignants de Français Langue étrangère. In FORUM Mondial HERACLES Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emploi. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Pierre Emmanuel en action pour la liberté des intellectuels de l’Est. In Colloque international: Écrire c'est agir. 2017. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Interní člen oborové komise, FF MU Brno. Oborová komise Filozofické fakulty MU pro obor doktorského studia Románské literatury, 2016. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Interní člen oborové komise, UP Olomouc. Oborová komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro obor doktorského studia Románské literatury, 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques personnages mythiques présentés aux jeunes par Michel Tournier. In Kunešová, Květuše. Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse : intertextualité. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 85-95. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-659-9. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Compte rendu. Voždová, Marie. Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 37/2016, č. 1, s. 211-212. ISSN 1803-7399. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Analyse de textes littéraires du XXe siècle. In Vyžádané přednášky v rámci programu Družba na univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Quelques personnages mythiques présentés aux jeunes par Michel Tournier. In Vědecká konference na univerzitě v Hradci Králové: Réécritures des mythes, contes et légendes pour l'enfance et la jeunesse. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Marie Noel en France et en République tchèque. In Mezinárodní vědecká konference XXXe COLLOQUE INTERNATIONAL MAURIAC. La Vie des écrits : Mauriac aujourd’hui ». 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Zkvalitňování­ akademického psaní­ studentů ve francouzském jazyce na PdF MU. In Česká romanistika v evropském kontextu - XVIII. mezinárodní­ setkání­ romanistů. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. François Mauriac, sa vie et son oeuvre. In Vyžádané přednášky v rámci programu Družba na univerzitě v Pécsi, Maďarsko. 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Jiřina Matoušková. Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea (oponentní recenzní posudek). 2016. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L'écriture de la réconciliation dans l'oeuvre de Sylvie Germain. Nouveaux Cahiers François Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2016, roč. 24/2016, č. 1, s. 161-173. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava, Pavla DOLEŽALOVÁ a Marcela POUČOVÁ. Les chemins de la création. 2015. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Poezie ze stínu katedrály. Skryté duchovní bohatství básnířky Marie Noëlové. Host : literární měsíčník : Spolek přátel vydávání časopisu Host. Brno: Host, 2015, XXXI, 3/2015, s. 66-70. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Zpěvy Burgundska a Vysočiny. Trvalé světy spirituální poezie (recenze). In Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. 1. vyd. Brno: Host, 2015. 1 s. Host : literární měsíčník : Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2/2015. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Résonance de Paul Claudel dans la littérature catholique tcheque de la premiere moitié du XXe siecle. De L Opus bonum de Florian a la revue Akord. In Alexandre, D. et X. Galmiche (eds.). Paul Claudel et la Boheme. Dissonances et accord. 1. vyd. Paris: Classiques Garnier, 2015. s. 193-203. Rencontres, 109. ISBN 978-2-8124-3071-8. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Místo obrazů jen slova. Kateřina Sedláčková: L'oeuvre mobile de Michel Butor (recenze). In iliteratura.cz. 1. vyd. Praha: iliteratura.cz, 2015. Články. ISSN 1214-309X. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L'écriture de la réconciliation dans l'oeuvre de Sylvie Germain. In XXIX. mezinárodní konference o Francoisi Mauriakovi Les chemins de la création, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2015. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La transgressivité des espaces multipliés dans quelques romans de Sylvie Germain. Literaport. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 91-97. ISSN 2392-0637. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L aventure de la lecture. In Kunešová, Květa. Les enjeux du jeu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 35-42. ISBN 978-80-7435-623-0. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Voždová, Marie - Holeš, Jan. (éds.) (2015) Les faces multiples de l'identité culturelle française (compte rendu). In Romanica olomucensia. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 2 s. 27 (2015), n 2. ISSN 1803-4136. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Jan Zatloukal. L'exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France (compte rendu). In Études romanes de Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta., 2015. 2 s. 36 (2015), n 2. ISSN 1803-7399. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Une âme mystique dans la condition ordinaire. In Doležalová, Pavla a Václava Bakešová. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l'honneur de Jiří Šrámek. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 137-147. ISBN 978-80-7325-388-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Victor Hugo a náboženství. In Univerzita třetího věku. Spirituální dimenze člověka - živá teologie. 2015. info
 • DOLEŽALOVÁ, Pavla a Václava BAKEŠOVÁ. La littérature qui fait respirer. Mélanges en l'honneur de Jiří Šrámek. 1. vyd. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2015. 162 s. ISBN 978-80-7325-388-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Členství ve výzkumné laboratoři TELEM. TELEM - Textes, littératures : écritures et modèles - EA 4195, Université Bordeaux Montaigne, Francie, 2015 - 2018. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Le phénomene des conversions au catholicisme parmi les intellectuels Francais au tournant des XIXe et XXe siecles. In Cyklus přednášek Christianisme et littérature du XXe siecle na Université de Limoges. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Différentes religions: ouvertures des portes extra-ordinaires. In Mezinárodní konference Altérité en littérature de jeunesse konaná na Univerzitě v Hradci Králové 25.-26. 3. 2014. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Différentes religions : ouverture des portes extraordinaires. In Kunešová, Květa. L Altérité en littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 49-55. ISBN 978-80-7435-430-4. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Francie z Čech očima Suzanne Renaudové. In Mezinárodní konference A View from Elsewhere. Pohled odjinud. v rámci projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu: Literature and Film withaut Borders: Dislocation and relocation in pluralistic space konaná 20.-22.6.2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Problematika času a prostoru v teorii geokritiky. In Mezinárodní konference Česká romanistika v evropském kontextu: XVII. olomoucké setkání romanistů. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La formation des futurs enseignants de FLE en République tchèque. In Cyklus formačních přednášek Les Mardis du DEFLE na univerzitě Bordeaux-Montaigne. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Poezie a próza 20. století inspirovaná křesťanstvím. In Univerzita třetího věku: Nástavbový kurz, 2. ročník. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Konverze francouzských intelektuálů ke křesťanství. Jak se projevují v literatuře? In Univerzita třetího věku: Spirituální dimenze člověka - živá teologie, 2. ročník. 2014. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Francie z Čech očima Suzanne Renaudové. In Michal Sýkora. Pohled odjinud. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Palackého v Olomouci 20.-22. června 2014. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 163-178. ISBN 978-80-244-4400-0. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Pauvreté et richesse du monde dans l oeuvre de Marie Noel. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac. Paris: Grasset, 2014, roč. 22/2014, č. 1, s. 75-82. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Deux lettres de Marie Noël à François Mauriac. Nouveaux Cahiers François Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2014, roč. 22/2014, č. 1, s. 157-156, 10 s. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Postmoderní literatura a Jean Echenoz (recenze). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. Universtias, revue Masarykovy univerzity, 2/2013. ISSN 1211-3387. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Středověká katedrála a křížová cesta z devatenáctého století: dva příklady vlivu sakrálního umění na francouzskou literaturu. In Marie Voždová a kolektiv. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 27-50. Monografie. ISBN 978-80-244-3525-1. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La fonction créatrice de la parole dans le livre de la Genese et dans la littérature, de François Mauriac a Sylvie Germain. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac. Paříž: Bernard Grasset, 2013, roč. 21/2013, č. 1, s. 35-45. ISSN 1165-8738. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. L enseignement des langues et la formation des enseignants en République tcheque. In Přednáška na Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, v rámci cyklu Les Mardis du DEFLE, 14. 5. 2013, Bordeaux. 2013. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. A propos d une vie sédentaire en Bourgogne : pauvreté et richesse du monde de Marie Noel a travers son oeuvre. In XXVIIe colloque international Francois Mauriac : L écrivain et ses territoires. Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 et Centre Francois Mauriac de Malagar, 9.-11.5.2013. 2013. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Le role de l animal dans L encre du poulpe de Sylvie Germain. In Květuše Kunešová. Figure de l animal en littérature de jeunesse : un loup de fable ou une espece protégée ? Littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 41-47. ISBN 978-80-7435-231-7. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Sylvie Germain et son séjour en Boheme. In Miroslava Novotná, Colette Gauthier. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Munipress, 2012. s. 7-14. ISBN 978-80-210-5924-5. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava a Marcela POUČOVÁ. XXVIeme COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOIS MAURIAC. J avais une parole a transmettre. Francois Mauriac et les autres. 2012. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. E-learningový kurz Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 2012. Tvorba autorů ovlivněných křesťanstvím ve francouzské literatuře 19. a 20. století info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La Révolution de Velours dans les romans de Sylvie Germain et de Pascale Tison. Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 33, č. 1, s. 303-311. ISSN 1803-7399. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Členství v Société internationale des études mauriaciennes. Société internationale des études mauriaciennes, 2012 - 2019. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Victor Hugo a jeho vztah k náboženství. In Jiří Hanuš, Ivana Noble. Hanuš, Jiří - Noble, Ivana. Křesťanství a romantismus. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 87-101. ISBN 978-80-7325-250-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Suzanne Renaud et son exil tcheque. In Modrzejewska, Krystyna. La condition humaine dans la littérature francaise et francophone. První. Opole: Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, 2011. s. 167-175. ISBN 978-83-7395-455-7. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Suzanne Renaud parle aussi aux enfants. In Květuše Kunešová. De l image a l imaginaire. Littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus., 2011. s. 120-127. ISBN 978-80-7435-096-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Co prozrazuje román? 1. vyd. Brno: Host, 2011. 2 s. Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře. 6/2011. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Dialogue spirituel dans l oeuvre de trois auteures francaises. In Tkáčiková, Eva. Philologia XXI. Supplementum I. Autre - Autrui - Altérité. El Otro - Lo Otro - La Otredad.Altro - L Altro - Alterita. První. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 40-47. ISBN 978-80-223-3016-9. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La subjectivité dans la relation de l homme avec Dieu. In Ondřej Pešek. Opera romanica 12. Sujet et subjectivité. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 169-179. ISBN 978-80-7394-319-6. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: CDK / Masarykova univerzita, 2011. 391 s. Edice Dějiny a kultura, sv. č. 24. ISBN 978-80-7325-260-1. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Deux amitiés artistiques reliant la France et les pays tcheques. In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. první. Brno: Muni press, 2010. s. 7-15. ISBN 978-80-210-5209-3. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Možnosti francouzské literatury 20. a 21. století pro psaní závěrečných prací na katedře francouzského jazyka a literatury. In Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. první. Brno: Muni press, 2010. s. 4-10. ISBN 978-80-210-5208-6. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Marie Noel et Sylvie Germain - l espace et le temps dans l inspiration biblique. Etudes romanes de Brno. Brno: FF MU, 2010, roč. 31/2010, č. 2, s. 121-128. ISSN 1803-7399. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Ironická komunikace aneb co mají společného Scarron a Cervantes. Brno: Universitas, revue Masarykovy univerzity, 2009. 80 s. 02/2009, ročník 42. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Román o mnichovské konferenci. Brno: Host - vydavatelství, 2009. 112 s. 1/2009, ročník XXV. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La Conversion de Joris-Karl Huysmans. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 159 s. Pd-54/09-02/58. ISBN 978-80-210-5076-1. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Joris-Karl Huysmans et Julius Zeyer, un meme cheminement spirituel dans les littératures francaise et tcheque. In J.-K. Huysmans. Littérature et religion. 1. vyd. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009. s. 165-174. 494797F. ISBN 978-2-7535-0979-5. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Le vin dans la création littéraire de quelques écrivains chrétiens. In Víno jako multikulturní fenomén. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 7-13. ISBN 978-80-87273-01-2. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Francouzská literatura právě teď. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 116 s. 6/2009, ročník XXV. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Dobrovolně nedobrovolný exil Suzanne Renaudové. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 116 s. 9/2009, ročník XXV. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Julius Zeyer a Joris-Karl Huysmans, jejich duchovní hledání a konverze. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 71-82. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Velké hřbitovy za měsíčního svitu. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2008, XXIV, č. 09, s. 48-50, 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La parole et le silence. Réflexion sur quelques oeuvres d auteurs d orientation chrétienne. In Romanica olomucensia XVIII. Grandeur et décadence de la Parole au XXIe siecle. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 21-31. ISBN 978-80-244-1820-9. URL info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Muriel Barbery: S elegancí ježka. Praha: www stránky Občanského sdružení pro lit., 2008. URL info
 • POUČOVÁ, Marcela, Miroslava NOVOTNÁ, Václava BAKEŠOVÁ a Marie ČERVENKOVÁ. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. 2008. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. La parole et le silence. Réflexion sur quelques oeuvres des auteurs d´orientation chrétienne. In Mezinárodní konference Grandeur et décadence de la parole au XXIe siecle. FF UP Olomouc. 2007. info
 • BAKEŠOVÁ, Václava. Julius Zeyer a Joris-Karl Huysmans, jejich duchovní zrání a konverze. In Mezinárodní konference Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno 2007. 2007. info

26. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.