Předsednictví EU a role francouzštiny v něm

Se začátkem nového roku se předsednictví Evropské unie ujala Francie a po jejím půlročním působení ji vystřídá Česká republika. Obě země, spolu se Švédskem, které převezme štafetu po nás, se na tuto významnou roli členů EU již dlouho připravovaly.

17. 1. 2022 doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. a Ing. Mgr. Hana Delalande

Jak uvádí v své zprávě z 31. 12. 2021 Eurospkop.cz, kromě významných politických, diplomatických, ekonomických a dalších úkolů, zde na diplomatický sbor a pracovníky evropských institucí od letošního roku čeká nová výzva, a sice posílení role francouzštiny: „Francie hodlá veškeré jednací dokumenty prezentovat ve své řeči a zcela upozadit angličtinu, která dosud funguje jako nejpoužívanější jazyk.“ Vedoucí stálého zastoupení České republiky při EU, velvyslankyně Edita Hrdá v článku potvrzuje tento apel na rozšíření výuky francouzštiny v rámci institucí Evropské unie, aby byly lépe na tuto novou skutečnost připraveny.

Jak jsme na tom ale s výukou francouzštiny u nás? Zájem o volbu francouzského jazyka v českých školách dle čísel MŠMT za poslední roky významně klesl. Na základních školách se francouzštinu ve školním roce 2020/2021 učilo pouze 0,8 % žáků a na středních školách 4,6 % studujících. Ve školním roce 2007/2008, kdy byl dle statistik o francouzštinu nejvyšší zájem, byl počet žáků s francouzštinou na ZŠ o tři desetiny vyšší, ale počet studujících na SŠ téměř dvojnásobný (8,5 %). Hledáním příčin dané situace a možností, jak ji změnit, se zabývalo dotazníkové šetření mezi učiteli francouzštiny ZŠ a SŠ v roce 2020. Díky němu spojilo své síly Sdružení učitelů francouzštiny, asociace Gallica sdružující vysokoškolské učitele francouzštiny, ale také Francouzský institut v Praze, Francouzské aliance a Francouzsko-česká obchodní komora. Na potřeby učitelů vyjádřené v odpovědích šetření a na jejich volání po intenzívnější spolupráci škol s dalšími frankofonními subjekty, univerzitami i trhem práce reaguje společný projekt Interaktivní mapy francouzštiny v ČR, který stejně jako již zmíněné dotazníkové šetření koordinuje Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Ukázka interaktivní mapy francouzštiny

V současné době byla spuštěna první verze mapy s dosud získanými daty o základních, středních a vyšších odborných školách, ve kterých se francouzština vyučuje, o univerzitních programech s francouzštinou, o francouzsko-českých dvojitých diplomech a o univerzitních jazykových centrech, v nichž mohou studenti na různých fakultách ve francouzštině pokračovat, o francouzských jazykových a kulturních centrech a klubech, ale také o firmách a společnostech, které na českém trhu práce hledají pracovníky ovládající francouzský jazyk. Tato pracovní verze je veřejně dostupná a zájemci – žáci, rodiče, vyučující, ředitelé škol i zástupci firem – v ní již mohou vyhledávat potřebné informace pomocí přehledných filtrů. Vzhledem k tomu, že se jedná o živý organismus, který by měl růst, očekáváme, že se i další školy, zařízení nebo firmy přihlásí. Na stránkách projektu se nachází odkaz na formulář pro sběr příslušných dat nezbytných pro růst této zprávy o přítomnosti francouzštiny v naší zemi, která má potenciál pro navázání nových forem spolupráce a obnovy zájmu o tento jazyk již od školních let.

Zdroje:

Česko čeká poslední půlrok příprav na předsednictví. Euroskop.cz. 31.12.2021. 

Formulář pro sběr dat. mapa-francouzstiny.cz. 2021. 

Interaktivní mapa francouzštiny v ČR. 2021.

Katedra francouzského jazyka a literatury. Pedagogická fakulta MU. 2021. 

Mapa francouzštiny. 2021. 

Statistický informační systém. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2021.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.