doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra francouzského jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/3003
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3286
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 2. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Zobrazení prostoru v díle Marie Noëlové, Suzanne Renaudové, Sylvie Germainové a Christiane Singerové
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.