doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

docentka – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3508
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU - Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 8. 2017
Datum ukončení řízení 1. 4. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Dokument 1
Dokument 2
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Tiskem vydaná monografie, jež je předkládána jako práce habilitační, je zaměstnaneckým dílem MU a je zařazena do distribuce prodejních titulů PdF MU. Z toho důvodu požaduje nakladatel nezveřejnění publikace na internetu.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc. (TU v Trnavě - Pedagogická fakulta)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 1. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakuulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.