prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 5016
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 11. 2007
Datum ukončení řízení 1. 3. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: analýza procesů vyučování a učení na základní škole
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (UK - Filozofická fakulta + Univerzita v Turku (Finsko))
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (ZČU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 1. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Švec, CSc. (Státní pedagogický ústav Bratislava, Slovensko)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 2. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 2. 2018 | Hodnocení přednášky | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Norimberk - Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie)
Prof. Dr. Hans-Ulrich Grunder (Univerzita v Basileji - Institut für Bildungswissenschaften)
Stanovisko komise Stanovisko komise 1
Stanovisko komise 2
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.