Oddělení vnějších vztahů a marketingu

O oddělení

Oddělení vnějších vztahů a marketingu zajišťuje: 

 • koordinuje správu webu fakulty a prezentaci fakulty na sociálních sítích,
 • zodpovídá za marketingové aktivity fakulty a celofakultní průzkumy,
 • organizuje ve spolupráci s tajemníkem přípravu fakultních reprezentačních akcí,
 • zajišťuje vnější vztahy fakulty a koordinuje spolupráci s vnějšími partnery fakulty,
 • koordinuje aktivity spojené s prezentací fakulty, vizuálním stylem atd.,
 • ve spolupráci se studijním oddělením zajišťuje propagaci nabídky studijních programů,
 • spolupracuje s OVVVM RMU a tiskovým odborem,
 • podílí se na přípravě webů pracovišť,
 • podílí se na propagaci Celoživotního vzdělávání PdF MU, v rámci spolupráce s CŽV připravujeme obsah na sociální sítě a konzultace v rámci webové stránky.
Lidé a kontakt

Oddělení má jednotnou kontaktní e-mailovou adresu: 
marketing@ped.muni.cz

S čím vám můžeme pomoci

Rady jak na webové stránky a obsah fakultního webu

Poradíme vám jak vytvořit a uspořádat web. S tímto požadavkem se můžete obrátit na pana Mgr. Jana Šplíchala.

Ohledně obsahu na našem fakultním webu a pomoc při vkládání nových informací se prosím obracejte na pana Mgr. Jana Šplíchala.

Propagace akce pomocí webu, sociálních sítí a videowall

V rámci pořádání akcí je možnost požádat o propagaci na našem fakultním facebooku a Informačním systému MU, které se propisují i na náš fakultní web. Pro pozvánku na akci můžete využít videowall ve foyer, na kterou dle vašich požadavků připravíme stručnou upoutávku.

S touto žádostí se obracejte na pana Mgr. Jana Šplíchala.

Jak na grafický návrh letáku/plakátu?

Pokud si nebudete vědět rady jak zpracovat návrh letáku či plátu můžete vám s přípravou pomoci a vytvořit dle vašich požadavků návrh. Ideální je si předem promyslet, co na letáku chcete mít a dodat veškeré podklady.

Co od vás budeme potřebovat:

 • struční text
 • místo a čas a datum konání akce

Razítka

Pokud jsou vaše razítka opotřebovaná, nebo nefunkční, tak se můžete obrátit na Sekretariát děkana, kde zajistí výrobu nového. 

Podoba je jednotná pro celou fakultu: tzn. název univerzity a fakulty + adresa. V případě katedry je tam navíc název katedry. Razítka v rámci katedry Vám se můžu oddělit číslováním v pravém rohu.

V případě specifických požadavků konzultujte s panem Mgr. Janem Šplíchalem

Sociální sítě Pedagogické fakulty MU

Katedry a instituty:

 
Katedra
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Katedra pedagogiky https://www.facebook.com/pedagogikaMU/ https://www.instagram.com/muni_ped/
2. Katedra psychologie https://www.facebook.com/psychologiePedFMU/  
3. Katedra ruského jazyka a literatury https://www.facebook.com/rustinapdfmu/  
4. Katedra historie    
5. Katedra matematiky    
6. Katedra geografie https://www.facebook.com/KatedraGeografiePdFMU/  
7. Katedra primární pedagogiky    
8. Katedra hudební výchovy https://www.facebook.com/Katedra-hudebn%C3%AD-v%C3%BDchovy-Pedagogick%C3%A9-fakulty-Masarykovy-univerzity-149991628352978/  
9. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví    
10. Katedra biologie https://www.facebook.com/groups/Katedra.biologie.PdF.MU/  
11. Katedra výtvarné výchovy https://www.facebook.com/kvv.pdf.mu/  
12. Katedra českého jazyka a literatury    
13. Katedra občanské výchovy    
14. Katedra anglického jazyka a literatury https://www.facebook.com/Department-of-English-Language-and-Literature-1613084468908917/  
15. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání    
16. Katedra technické a informační výchovy https://www.facebook.com/technickaainformacnivychova/ https://www.instagram.com/ktiv_pdf_muni/
17. Katedra německého jazyka a literatury https://www.facebook.com/groups/1578417092487166/  
18. Katedra francouzského jazyka a literatury https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU/  
19. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky https://www.facebook.com/ksip.pdfmu/  
20. Katedra sociální pedagogiky https://www.facebook.com/socialnipedagogika/
21. Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání https://www.facebook.com/iviv.pdf.mu/  
22. Institut výzkumu školního vzdělávání https://www.facebook.com/ivsv.ped/?ref=br_rs  
23. Ústřední knihovna https://www.facebook.com/knihovna.pedf/  
24. Centrum celoživotního vzdělávání https://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/  

Další fakultní organizace:

 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Centrum aplikované behaviorální analýzy PdF MU https://www.facebook.com/centrum.aba.mu/  
2. Akademický senát PdF MU https://www.facebook.com/aspdfmu  
3. Otevřeno https://www.facebook.com/otevreno.org https://www.instagram.com/otevreno.brno/
4. Civitas https://www.facebook.com/CivitasOV  

Studentské oborové rady:

 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Studentská oborová rada Katedry občanské výchovy PdF MU https://www.facebook.com/StudentskaRadaKOV  
2. Studentská oborová rada Speciální pedagogiky PdF MU https://www.facebook.com/studentskaradaspecpedmu  
Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Vedoucí oddělení

Mgr. Jan Šplíchal
telefon: 549 49 5266
e‑mail:

Vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu

Další zaměstnanci

Mgr. Markéta Janíčková
telefon: 549 49 7123
e‑mail:

Referentka pro vnější vztahy a marketing

Mgr. Monika Oswaldová
telefon: 549 49 6828
e‑mail:

Referentka pro vnější vztahy a marketing

Mgr. Ondřej Stejskal
telefon: 549 49 8316
e‑mail:

Expert online vzdělávání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.