Sekretariát děkanky

O oddělení

Sekretariát děkana

 • provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkanky,
 • zprostředkovává styk děkanky se Zaměstnanci a organizacemi rektorátu,
 • vytváří plán práce vedení a sleduje jeho plnění a informuje o něm členy vedení, děkanky nebo tajemnice a určené zaměstnance,
 • připravuje a svolává porady, vyhotovuje z nich zápisy a vypisuje úkoly,
 • vytváří administrativní zázemí pro činnost AS PdF MU,
 • vede evidenci uzavřených smluv s výjimkou smluv z obchodního styku,
 • přejímá, předává, ukládá, zapůjčuje a eviduje organizační normy a jiné předpisy přidělené děkance nebo tajemnici, respektive vydávané děkankou nebo tajemnicí,
 • eviduje a koordinuje požadavky na rezervaci zasedací místnosti děkanátu,
 • přejímá, eviduje a dle pokynů děkana vyřizuje korespondenci přidělenou děkance,
 • koordinuje agendu spojenou s životními jubilei zaměstnanců,
 • provádí organizační a administrativní práce související s uznáváním zahraničního vzdělání (nostrifikace) na Pedagogické fakultě MU,
 • zajišťuje agendu spojenou s cenou děkana,
 • zodpovídá za správu spisové služby (podatelny), zabezpečuje spisovou službu ve smyslu směrnice rektora a kvestora v platném znění,
 • zajišťuje obsluhu a údržbu frankovacího stroje,
 • vede příruční spisovnu dokumentů děkany.
Lidé a kontakt

Mgr. Karolína Linzmajerová

telefon: 549 49 1600
e‑mail:

Asistentka děkanky

Mgr. Věra Zelinková

telefon: 549 49 1638
e‑mail:

Pracovnice podatelny a prodejny knih a reklamních předmětů MUNIpoint PdF MU.

Miluše Hekerlová

telefon: 549 49 1638
e‑mail:

Pracovnice podatelny 

Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.