Kandidáti do Akademického senátu PdF MU

Studentská komora

1. Tereza Bohuňovská

PdF B-TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání, PdF BAJ3Svp Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pro svoji kandidaturu jsem se rozhodla proto, abych mohla zpříjemnit prostory fakulty. Jako své hlavní téma jsem si tedy zvolila prostředníka pro bezpečný prostor, ve kterém se studenti mohou cítit příjemně. Ráda pracuji v respiriu a knihovně, ale chtěla bych rozšířit místa ve kterých studenti mohou pracovat i když je některá z nich zrovna uzavřená.

Další informace o mně najdete zde

2. Bc. Markéta Čapáková

Bc. Markéta Čapáková

PdF N-AJ2 Učitelství anglického jazyka pro základní školy, PdF NDE2vp Učitelství dějepisu pro základní školy

Věřím, že úspěšná budoucnost Pedagogické fakulty spočívá nejen na studentech nebo profesorech, ale i na jejich spolupráci. Také bych chtěla, aby fakulta byla bezpečným a přívětivým místem a mohla nadále prosperovat. Mimo výše zmíněné je mým cílem i zasadit se to, aby byl studentům poskytnut co nejlepší akademický základ pro jejich budoucí povolání.

Další informace o mně najdete zde

3. Bc. Lívia Čellárová

Bc. Lívia Čellárová

PdF N-VV2S Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy, PdF NGAL2Svp Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Po skúsenostiach v oborovej rade som si vedomá že nie všetko sa dá riešiť len na úrovni katedry. A že všetci sme aktívny študenti a žiaci pedagogickej fakulty ! A že všetci si prechádzame nástrahami vysokoškolského štúdia spolu ! A zaslúžime si aktívnych študentov ktorý by nás reprezentovali a išlo im o aktívne zlepšovanie štúdia!

Takže volte!

Další informace o mně najdete zde

4. Adam Foltýn

PdF B-AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, PdF BOV3Svp Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Další informace o mně najdete zde

5. Mgr. Julie Grombířová

Mgr. Julie Grombířová

PdF D-SKPED Školní pedagogika

Milí studující,

jmenuji se Julie Grombířová a rozhodla jsem se kandidovat do Studentské komory AS PdF MU. Jsem studentkou prvního ročníku doktorského studijního programu Školní pedagogika. Rozumím potřebám studujících PdF MU, protože jsem sama absolventkou bakalářského i magisterského studijního programu naší fakulty. Na tyto dosavadní zkušenosti bych ráda navázala při zastupování zájmů všech studujících napříč studijními programy.

V současnosti působím i jako učitelka na ZŠ. Jsem si vědoma významu kvality výuky a praxí pro studijní směřování, budoucí uplatnění, well-being i aktivní zapojení studujících do života PdF MU. Cílem mé participace v AS PdF MU je podpora kvality výuky a praxí s ohledem na aktuální potřeby, výzvy, výzkumná zjištění a strategické záměry vzdělávání. Rovněž bych ráda podporovala aktivní zapojení studujících do chodu a života PdF MU.

Nabízím vám nejen své zkušenosti se studiem na PdF MU, ale především své úsilí, vytrvalost a otevřenost vůči smysluplným změnám. Děkuji za vaši podporu a těším se na naši spolupráci!

Julie Grombířová

Další informace o mně najdete zde

6. Adéla Kelblová

Adéla Kelblová

PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání, PdF BSP3Svp Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Mé jméno je Adéla Kelblová a studuji Dějepis a Speciální pedagogiku. S dějepisem se pojí také moje největší záliba, a tou je folklór. Pod pojmem folklór si můžete představit spoustu věcí, třeba kroj, tradice, víno, tanec, ale především pro mě jsou to lidé. Za mě folklór spojuje lidi, a to, si myslím, mě definuje. Na škole se snažím hodně komunikovat se svými spolužáky z fakulty a myslím si, že díky tomu bych mohla být dobrým prostředníkem mezi děním na senátu a studenty.

Na své střední škole jsem byla předsedkyní školního parlamentu, a to právě z důvodu toho, že jsem měla zájem zlepšovat jak prostředí školy, tak samotnou atmosféru ve škole. Vlastně jsem se chtěla postavit za vše, co žákům chybělo, a o čem jsem věděla, že je potřeba za to bojovat. To samé bych ráda dělala i nyní v akademickém senátu.

Další informace o mně najdete zde

7. Bc. Martin Košťál

Bc. Martin Košťál

PdF N-MA2 Učitelství matematiky pro základní školy, PdF NAJ2vp Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Jsem odhodlaný zastupovat studenty naší fakulty s cílem podporovat praktickou přípravu pro budoucí zaměstnání. Je pro mě důležité podporovat inkluzivní prostředí pro studenty i zaměstnance a zajímat se o jejich wellbeing.

Další informace o mně najdete zde

8. Ivan Král

Ivan Král

PdF B-VV3S Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání, PdF BOV3Svp Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Další informace o mně najdete zde

9. Jan Král

Jan Král

PdF B-AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Přehlednost cesty studenta - Konec problémů se zmatečnými kódy. Zajištění vizualizace úspěšného postupu studiem. Šablona bude zobrazovat cíle splněné a cíle budoucí spolu s potřebnými informacemi. Studenti budou moci svoji cestu sledovat na kartě studenta v IS.

Portfolio pro budoucnost - Zavedení jednotné a ucelené složky na studentské portfolio. Studenti budou mít přehled, které povinné úlohy již splnily a budou je mít po ruce až jich bude potřeba. Tato složka se bude nacházet v záložce student v IS.

Potřeby studentů - Co může univerzita udělat pro vás? Naše univerzita nabízí spoustu výhod, o kterých studenti často neví. Cílem je zviditelnit tyto výhody, aby co nejvíce studentských potřeb bylo naplněno.

Další informace o mně najdete zde

Video:

10. Mgr. Bc. Dominik Levíček

Nela Chalupová

PdF D-SPD4 Speciální pedagogika

Prostředník pro zapojování studenstva

Další informace o mně najdete zde

Video:

11. Mgr. et Mgr. Františka Orságová

Mgr. et Mgr. Františka Orságová

PdF D-TVGP Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

#PROSTŘEDnÍk
Budeme PROSTŘEDNÍKY mezi studujícími a fakultou
Sdílíme PROSTŘEDÍ se studenty*kami
Našim cílem je se zaměřit na prostředí (v nejširším slova smyslu), kde se pohybujeme, nejen studujeme… Chceme vytvořit PROSTOR pro lepší komunikaci, zlepšit prostředí pro každého studujícího.
Zajistit PROSTŘEDÍ
⁃ přístupné
⁃ udržitelné
⁃ příjemné
⁃ bezpečné
⁃ informačně prostupné
PROSTOR přístupný pro všechny studující
PROSTOR zajišťující různorodé potřeby
PROSTOR pro zpřístupnění informací o dění fakulty


V návaznosti na koncept #PROSTŘEDnÍk chci formulovat pár konkrétnějších bodů, které
mě zajímají:
Jakým způsobem lze zajistit patřičný prostor pro studenty*ky, který je přístupný, bezpečný, příjemný, udržitelný. Např. kde lze pracovat v týmovém prostředí?
Uvědomujeme si u budování takového prostoru (veřejné chodby, respirium, kuchyňka), že potřebuje dostat účel, péči a to z dlouhodobého hlediska - tedy být udržitelný? Příjemné chodby a využití jejich prostor znamená i reprezentaci fakulty, také a to především dostupný prostor pro studenty*ky a právě jejich využití. Obýváme společné prostředí fakulty, právě při hledání společného nesmíme zapomínat na různorodost a jedinečnost oborových kateder a jejich studentů. Jak se starat o potřebnou diferenciaci, která vyvolává otázky i v oblasti tzv. společného základu
nebo v zařizování praxí? Neupozadí se při snaze o sjednocení (určitých parametrů) právě tento potenciál různorodosti, který můžeme podpořit zájmem o jedinečnost studentů? Nabízí se dostatečné prostředí pro sdílení informací? Zajímá mě otevřená komunikace, zapojení studentů, podpora spolků… zajímají mě jaká je připravenost hovořit o změnách.

Další informace o mně najdete zde

12. Mgr. Anna Pospíchalová

Mgr. Anna Pospíchalová

PdF D-SKPED Školní pedagogika

Absolvovala obor Učitelství pro mateřské školy a Předškolní na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nyní se hlouběji zabývá problematikou kreativity v předškolním vzdělávání v doktorském studiu obor Školní pedagogika. Její profesní zkušenosti jsou z mateřských škol v Brně, kde se intenzivně věnovala montessori pedagogice. Aktivně přispívá k vylepšení praxe budoucích učitelů a sleduje jejich
spokojenost, stejně tak u fakultních učitelů. Mimo akademický rámec se zapojuje do činnosti neziskové organizace Sto skupin, která se zaměřuje na zakládání dětských skupin s důrazem na kvalitu vzdělávání péče a výchovy.

Další informace o mně najdete zde

13. Mgr. Filip Pultar

PdF D-DCIJ Didaktika cizího jazyka

V případě zvolení bych rád využil své zkušenosti nabyté během doktorského studia a práce na fakultě, a zaměřil se na to, aby naše fakulta co nejlépe držela krok s rychle se vyvíjejícím vzdělávacím prostředím.

Další informace o mně najdete zde

14. Mgr. Bc. Lucie Říhová

Mgr. Bc. Lucie Říhová

PdF NSPZP4k Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Lucie Říhová a na Masarykově univerzitě jsem již vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ, momentálně studuji navazující magisterský program - Speciální pedagogiku. Dlouhodobě se zajímám o VŠ samosprávu, od roku 2016 jsem členkou spolku Otevřeno, který pracuje na proměnách vzdělávání.

Jsem součástí kandidující skupiny #PROSTŘEDnÍk. Naším cílem je být prostředníky mezi studujícími a fakultou. Chceme se zaměřit na prostředí (v nejširším slova smyslu), ve kterém se pohybujeme a nejen studujeme. Chceme vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci, prostor zajišťující různorodé potřeby, chceme budovat prostor pro přenášení informací o dění na fakultě. Naším cílem je také postupně vylepšovat a kultivovat prostředí pro každého studujícího. Prostředí bychom chtěli zajistit přístupné, udržitelné, příjemné a bezpečné.

Já osobně bych se chtěla zaměřit na otevřenou komunikaci a zprostředkovávat setkání či být jakýmsi komunikačním prostředníkem mezi studujícími a vyučujícími i naopak. Díky studiu Učitelství pro první stupeň mám přehled o všech katedrách, ráda se setkávám s vyučujícími či studujícími a tlumočím potřeby obou stran. Dále bych se ráda zaměřila na pomoc studentům se specifickými potřebami, jakožto budoucí speciální pedagožce a studentce se SPU je mi toto téma blízké.

Další informace o mně najdete zde

Video:

16. Mária Katarína Studencová

Mária Katarína Studencová

Pdf B-OV a Zsv,Spec. ped.

Volám sa Mária Katarína Studencová. Som študentkou Ped Muni zatiaľ len druhý semester, ale cítim sa súčasťou fakulty omnoho viac než som sa za celé 3 roky bakalárskeho štúdia cítila v Bratislave. Preto by som sa chcela zapojiť do tvorby prostredia, v ktorom žijem.

Môj program má dva body:

  1. Stena na graffity
  2. Priestor na oddych a spánok

Stena na graffity. Myslím si, že niekedy je ľahšie sa vyjadriť kreatívnou formou. Stena by nás mohla zblížiť. Tvorenie umenia má pozitívny vplyv na psychiku a rozvíja aj ďalšie zložky, ktoré nám pomáhajú pri učení.

Priestor na oddych a spánok. Študenti majú priestor na coworking a samoštúdium v knihovni, ale často vidím unavených ľudí, ktorí by si radi počas dňa nachvíľu niekde odpočinuli.

Další informace o mně najdete zde

17. Jan Štěpánek

Jan Štěpánek

PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání, PdF BZE3Svp Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, kamarádi,

rád bych se vám představil. Mé jméno je Jan Štěpánek, studuji ve třetím ročníku dějepis a zeměpis se zaměřením na vzdělávání. Chtěl bych využít zkušeností, které jsem získal v průběhu několika let působení v středoškolských studentských organizacích. Prostřednictvím voleb do AS mají studenti výjimečnou příležitost, spolupodílet se na utváření fakulty. Rozhodl jsem se tuto příležitost aktivně využít a pokusit se prosazovat hodnoty, jakými jsou upřímnost, otevřenost, důvěra a udržitelnost. Tyto hodnoty jsou klíčové k utváření zdravého a přátelského akademického prostředí založeném na svobodě, dialogu, etice a kolegiálnosti. Jen tak lze uspět, má-li se fakulta dynamicky rozvíjet a plně zastávat svou zásadní společenskou roli v rozvíjení svých studentů, má-li obstát jako vědecká instituce evropské úrovně tváří v tvář nejrůznějším výzvám 21. století. Věřím, že vedle neopomenutelné vědecké stránky spočívá přirozené a autentické těžiště Pedagogické fakulty v důrazu na přípravu pro reálnou pedagogickou praxi. Svou kandidaturu chápu jako službu studentům a fakultě, se kterou mě pojí vřelý osobní vztah a za jejíž rozvoj jsem připravený převzít spoluzodpovědnost.

Jan Štěpánek

Facebook

Instagram

Další informace o mně najdete zde

18. Bc. Kristýna Welshová

Bc. Kristýna Welshová

PdF NSPZP1p Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)

Budeme PROSTŘEDNÍKY mezi studujícími a fakultou.

Sdílíme PROSTŘEDÍ se studujícími.

Prostředník pro zajištění zázemí

  • Abyste se při vašem studiu v prostorách pedagogické fakulty cítili pohodlně a příjemně
  • Záleží nám na vašem studijním komfortu
  • Hlasujte pro útulné prostory a pohodovou atmosféru
  • Díky Vaším hlasům může naše báječná fakulta dále prosperova

 

Další informace o mně najdete zde

19. Martin Zdráhal

Martin Zdráhal

PdF B-De3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání, PdF BAJ3Svp Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Další informace o mně najdete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.