Kandidáti do Akademického senátu PdF MU

Studentská komora

1. Vojtěch Antoš

Vojtěch Antoš

Jmenuji se Vojtěch Antoš a studuji ruský jazyk a literaturu v kombinaci s historií. Oba zmíněné obory jsou zároveň mými koníčky a umožnily mi získat bohaté zkušenosti v oblasti studentských projektů. Podílel jsem se na pořádání edukačních programů v Archeologickém parku Pavlov, již druhým rokem vedu studentský historický klub a účastnil jsem se též několika mezinárodních konferencí, např. Kultura, věda a vzdělávání v Petrohradě nebo Literárně-hudebního studentského kongresu v Rostově na Donu. Měl jsem to potěšení setkat se se studenty z celého světa a získat tak přehled o tom, jak se podílejí na zkvalitnění a zpříjemnění studia na svých univerzitách. Získané zkušenosti a vědomosti bych rád nabídl ve studentské komoře. Přál bych si, aby se zvýšila informovanost studentů o tom, co se v AS děje, aby se nebáli podělit se o svůj názor na fakultní otázky, a na základě jejich podnětů byla výuka na fakultě ještě kvalitnější a studijní záležitosti srozumitelnější. Chci být u toho, bez vás to nedokážu. Děkuji vám za vaši podporu!

Vojtěch Antoš

e-mail 494525@mail.muni.cz

Další informace o mně najdete zde

3. Michal Bezůšek

Bez popisku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jmenuji se Michal Bezůšek a rozhodl jsem se kandidovat do Studentské komory AS PdF MU. Studuji třetí ročník na katedrách historie a občanské výchovy. V akademickém senátu bych chtěl zastupovat zájmy nejen kolegů z mých studijních oborů, ale všech studentů naší fakulty. Ve své funkci bych využil zkušeností, které jsem nabyl jako předseda studentské rady na střední škole, ale také jako člen kontrolního výboru zastupitelstva mé obce. V případě zvolení bych se chtěl zasadit o vytvoření prostoru pro bezpečné uskladnění zavazadel pro studenty, kteří po výuce míří z Brna domů. Chtěl bych se také pokusit o zlepšení dostupnosti konferenční a relaxační místnosti (RUV), či naleznutí jiného prostoru, kde mohou studenti využít volný čas mezi přednáškami v případě její nedostupnosti. Rád bych se stal Vaším zástupcem.

Děkuji za veškerou podporu.

Michal Bezůšek

Další informace o mně najdete zde

4. Mgr. Miroslav Bielik, DiS., B.A.

Bez popisku

Programové prohlášení

Z pozície člena AS chcem presadzovať nasledovné:

- Podpora možností medziuniverzitnej a medzinárodnej spolupráce a Erasmus projektov, ktoré pokladám za zásadnú možnosť ako si rozšíriť profesijné aj osobné obzory
- Podpora medzifakultnej a spolupráce v oblasti výskumu aj výuky
- Sprostredkovanie dialógu medzi študentmi a orgánmi univerzity. Príde mi dôležité, aby obe tieto dôležité skupiny vedeli o tom, čo si druhá skupina myslí, s čím má problémy, o čo sa snaží a čo si váži. S tým súvisí aj ďalší bod:
- Podpora informovanosti študentov
- Podpora kvalitného vzdelávania, ktoré reflektuje súčasné dianie a trendy.

Chcem podporovať a presadzovať rozhodnutia, ktoré robia fakultu príjemným a kvalitným miestom pre študentov aj všetkých zamestnancov.

Další informace o mně najdete zde

5. Vojtěch Doležal

Jakožto nastupující student v této nelehké době bych v Akademickém senátu prosazoval lepší přístupnost knihoven a studijního materiálu. Snažil se o co nejpřirozenější průběh výuky.

Budu se taktéž zabývat úrovní výuky v návaznosti na naše učitelské řemeslo, abychom byli co nejlépe připraveni na naše budoucí povolání a na zvídavé dotazy našich budoucích žáků. Dále se budu snažit o zlepšení, popřípadě udržení dobrých vztahů mezi studenty a vyučujícími na naší univerzitě, jelikož základem kvalitního vzdělání jsou krom vědomostí vzájemná důvěra a dobré vztahy. Poněvadž nejsem z Brna, rád bych se zabýval problematikou dojíždějících studentů. Závěrem bych rád podpořil kulturu a fungování studentských spolků na naší univerzitě.

Další informace o mně najdete zde

6. Karel Frnka

Karel Frnka

Programové prohlášení:

Společně s Gabrielou Havlínovou již od prvního semestru našeho kombinovaného studia aktivně komunikujeme s vyučujícími, dáváme jim zpětnou vazbu a snažíme se ovlivnit to, jak vypadá příprava budoucích pedagogů. Oba totiž nejen studujeme, ale ve školství již nějakou dobu i pracujeme, takže máme relativně dobrou představu o tom, co se po začínajících učitelích na školách chce.

V současné chvíli je pro nás prioritou diskuze o změně způsobu výuky didaktických předmětů a následná realizace této změny. Chceme, aby didaktiky opravdu připravovaly studenty na jejich působení ve třídě.

Změnu nechceme jen pro náš ročník, ale pro všechny studenty. Kandidaturu do AS PdF MU vnímáme jako další možnost, jak tuto změnu uskutečnit.

#mametoradijinak

Další informace o mně najdete zde

7. Gabriela Havlínová

Gabriela Havlínová

Programové prohlášení:

Společně s Karlem Frnkou již od prvního semestru našeho kombinovaného studia aktivně komunikujeme s vyučujícími, dáváme jim zpětnou vazbu a snažíme se ovlivnit to, jak vypadá příprava budoucích pedagogů. Oba totiž nejen studujeme, ale ve školství již nějakou dobu i pracujeme, takže máme relativně dobrou představu o tom, co se po začínajících učitelích na školách chce.

V současné chvíli je pro nás prioritou diskuze o změně způsobu výuky didaktických předmětů a následná realizace této změny. Chceme, aby didaktiky opravdu připravovaly studenty na jejich působení ve třídě.

Změnu nechceme jen pro náš ročník, ale pro všechny studenty. Kandidaturu do AS PdF MU vnímáme jako další možnost, jak tuto změnu uskutečnit.

#mametoradijinak

Další informace o mně najdete zde

10. Nela Chalupová

Nela Chalupová

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

ráda bych se ucházela o místo v AS PdF MU.

Jsem studentkou prvního ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy a ráda bych svůj obor zastupovala.
Chtěla bych se účastnit dění na Pedagogické fakultě, aktivně prosazovat názory studentů, zastupovat hlasy svých kolegů a společně s ostatními zástupci přispět na katedře primární pedagogiky a na Pedagogické fakultě k jejich rozvoji.

Jsem si vědoma toho, že do fakultní politiky přicházím jako úplný nováček bez znalostí dění na fakultě či katedře, ale pevně věřím, že se velice rychle zorientuji a budu se aktivně podílet na zastupování své katedry či fakulty. Toto může být i výhoda, jelikož jako nový student jsem plná entuziasmu, energie a touhy po změně k lepšímu.

Nyní jsem sice na začátku, ale za jeden či dva roky budu již plně zorientovaná a budu velice ráda a  aktivně zastupovat novou generaci studentů.

Další informace o mně najdete zde

11. Mgr. Miroslav Jurčík

Mgr. Miroslav Jurčík

Jako člen Studentské komory Akademického senátu PdF MU budu podporovat propojování předmětů pedagogicko-psychologického modulu (tzv. společného základu) se zkušenostmi expertů z praxe i jejich vazbu na asistentské a učitelské praxe během studia. 

Z pozice doktorského studenta katedry pedagogiky se mohu přímo podílet na tvorbě a rozvoji povinných i volitelných předmětů všech studentů bakalářského i magisterského studia. Zpětná vazba od studentů je pro mě zásadní! 

Pojďme společně měnit věci k lepšímu!

Další informace o mně najdete zde

17. Michaela Skalníková

Volební program

Jmenuji se Michaela Skalníková a studuji prvním rokem na Ped MU obor Logopedie. Ráda bych se zapojila do Akademického Senátu, protože si myslím, že je vždy co zlepšovat a nechci tyto změny jen pozorovat zpovzdálí, ale osobně se jich účastnit.

Mezi problémy, které bych ráda vyzdvihla patří:

  • lepší přístup ke studijním materiálům
  • kvalitní přednášky
  • zahrnutí tvorby IVP do výuky
  • jasné uvedení povinných literatur v osnovách
  • (navýšení počtu koček na fakultě)
  • a především PROBLÉMY ŘEŠENÉ V ONLINE DISKUSÍCH!

Další informace o mně najdete zde

19. Eva Tešnarová

Eva Tešnarová

V rámci sdruženého studia navštěvuji kromě Pedagogické fakulty také Ekonomicko-správní fakultu. Díky tomu mám možnost pozorovat rozdíly v přístupu fakult i jejich vzájemnou koordinaci. Komunikaci mezi fakultami považuji za klíčovou jak na úrovni vedení fakult, studijních oddělení, tak mezi vyučujícími a studenty.

Považuji za důležité, aby fakulty komunikovaly nejen mezi sebou, ale také s ostatními školami. Po nástupu na vysokou školu jsem zůstala v kontaktu s gymnáziem, kde jsem studovala a maturovala v roce 2019. Společně s dalšími absolventy se snažíme navštěvovat školu a podílet se na společných akcích se studenty. Při práci v AS PdF bych podporovala komunikaci fakulty se základními a středními školami.

Od začátku studií jsem ubytovaná na kolejích. Mám proto s Masarykovou univerzitou spojené jak studium tak svůj volný čas. Považuji za nezbytné, aby se univerzita i každá fakulta, postarala o studenty i v době, kdy se právě neúčastní výuky. Jako člen studentské komory AS PdF bych se proto chtěla věnovat problematice kolejí a menz.

Další informace o mně najdete zde

20. Filip Versteeg

Student druhého ročníku bakalářského studia programu hlavního – Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, a programu vedlejšího – Dějepis se zaměřením na vzdělávání. Garant programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání.

Body programu:
- Zaměřit se na propojenost studentů s fakultou a vyučujícími pomocí větší koordinace mezi všemi zúčastněnými
- Snažení se o probuzení vědomí toho, že studenti tvoří obraz toho, jak univerzita bude fungovat
- Podporování mimovýukových aktivit, projektů, akcí zaměřených na aktivním zapojení a realizaci studentů
- Naslouchání problémům a připomínek studentů k všeobecným studijním záležitostem a snaha o jejich řešení
- Snaha o informování studentské obce o řešených problematikách
- Podpora kulturních, společenských projektů/akcí na fakultě, zapojení studentů do aktivního chodu fakulty
- Podpora mimovýukových kurzů, debat, workshopů
- Snaha o vytvoření aktivní spolupráce studentů napříč katedrami i ročníky v rámci akademických aktivit
- Zodpovědné zastupování studentské obce a aktivní práce na administrativních i správních procesech univerzity (viz Kompetence a činnost akademického senátu)

Další informace o mně najdete zde

22. Dominik Justin Zelinka

Dominik Justin Zelinka

Jmenuji se Dominik Justin Zelinka,

jsem studentem prvního ročníku oboru Logopedie a jestli mi dáte šanci, budu měnit věci k lepšímu už od samého začátku.

Moji motivaci naleznete ve videu.

 

 

 

 

 

 

Videoprezentace

Další informace o mně najdete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.