Volby

do Akademického senátu
Pedagogické fakulty MU

Výsledky voleb do AS PdF MU


 

Seznamy kandidátů (včetně volebních programů a dalších materiálů)

Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakultu MU

Vážené kolegyně a kolegové,
milé studentky a studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Pedagogické fakulty MU tímto vyhlašuji volby do obou komor Akademického senátu PdF MU pro volební období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a stanovuji následující harmonogram. Volby organizuje a řídí v souladu s Volebním řádem AS PdF MU Volební komise AS PdF MU. Ta bude fakultní veřejnost informovat o dalších technických detailech voleb, průběhu a pravidlech volební kampaně i výsledcích voleb. Věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.

V Brně dne 30. září 2020

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
předseda AS PdF MU

Podávání návrhů kandidatur

Od 14. 10.  do 30. 10. 2020 do 12:00 je možné podávat volební komisi návrhy kandidatur do Akademického senátu PdF MU.

Harmonogram voleb

Harmonogram

 • 30. 9. 2020

  Oficiální vyhlášení voleb prostřednictvím webových stránek PdF MU a v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby
 • 14. 10. – 30. 10. 2020 do 12:00 hod

  Podávání návrhů na kandidáty Volební komisi AS PdF

  Návrh na kandidaturu je možno podat e-mailem pověřenému členovi volební komise nebo na vytištěném formuláři v obálce některému z členů volební komise. V obou případech musí kandidatura obsahovat náležitosti dané Volebním řádem AS PdF MU.

 • 2. 11. 2020

  Zveřejnění kandidátů do voleb a jejich volebních programů a prohlášení
 • 9. 11. – 14. 11. 2020

  Datum a místo konání voleb: hlasování se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu
 • 16. 11. 2020

  Oficiální vyhlášení výsledků voleb na webu fakulty a hromadným emailem s odkazem na výsledky voleb

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.