Volby

do Akademického senátu
Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2024–2027​

Výsledky voleb

Výsledky voleb

Kandidátky a kandidáti

Diskusní fóra s kandidátkami a kandidáty

Vyhlášení voleb do AS PdF MU

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2024–2027

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky a studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

v souvislosti s blížícím se koncem volebního období Akademického senátu PdF MU a v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Pedagogické fakulty MU tímto vyhlašuji volby do obou komor Akademického senátu PdF MU pro volební období od 23. 5. 2024 do 22. 5. 2027 a stanovuji následující harmonogram:

V souladu s Volebním řádem AS PdF MU volby organizuje a řídí Volební komise AS PdF MU. Ta pracuje ve složení: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (předseda), PhDr. Mgr. Erika Vonková, PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Radka Janošková a Jonáš Peterka. Volební komise bude postupně zveřejňovat další technické detaily ohledně voleb, potřebné náležitosti, a bude fakultní veřejnost informovat o průběhu a pravidlech volební kampaně i výsledcích voleb.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy

V Brně dne 12. 2. 2024

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

předseda AS PdF MU

Harmonogram voleb

 • 12. 2. 2024

  Oficiální vyhlášení voleb prostřednictvím webových stránek PdF MU, Informačního sytému MU a emailem.

 • 4. 3. – 18. 3. 2024 do 12 hodin:

  Podávání návrhů na kandidáty Volební komisi AS PdF

  Návrh na kandidaturu je možno podat e-mailem pověřeným členům volební komise, a to návrhy do Komory akademických pracovníků AS PdF MU PhDr. Mgr. Erice Vonkové (1635@mail.muni.cz), návrhy do Studentské komory AS PdF MU Jonáši Peterkovi (523268@mail.muni.cz). V obou případech musí kandidatura obsahovat náležitosti dané Volebním řádem AS PdF MU

 • 22. 3. 2024

  Zveřejnění kandidátek a kandidátů do voleb a jejich volebních programů

  Kandidáti a kandidátky do obou komor AS PdF MU budou mít možnost dle svého uvážení zveřejnit své medailonky, volební programy apod. na webových stránkách Pedagogické fakulty MU. Zde budou k dispozici členům akademické obce v den zveřejnění kandidátek. V IS bude zřízeno diskuzní fórum, kde bude fakultní veřejnost moci pokládat dotazy kandidátům a kandidátkám.

 • 2. 4. – 8. 4. 2024

  Elektronické hlasování v aplikaci E-volby Informačního systému MU

 • 10. 4. 2024

  Oficiální vyhlášení výsledků voleb na webu fakulty a hromadným emailem s odkazem na výsledky voleb

Podávání návrhů na kandidáty do AS PdF MU

Kandidáti do komory akademických pracovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od dnešního dne (4. 3. 2024) je možné zasílat návrhy kandidátů do Akademického senátu PdF MU pro funkční období od 23. 5. 2024 do 22. 5. 2027 k rukám členů Volební komise.

Dle Volebního řádu AS PdF MU akademici volí členy Komory akademických pracovníků a studující volí členy Studentské komory. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Pedagogické fakulty MU. Kandidát se může také navrhnout sám.

Návrhy na kandidaturu do Komory akademických pracovníků AS PdF MU je možno podat e-mailem z univerzitní adresy v termínu 4. 3. – 18. 3. 2024 do 12 hodin na adresu volby2024@ped.muni.cz.

Kandidatura (návrh) musí obsahovat:

a) Informaci, do které komory kandidát kandiduje – „Návrh kandidáta do Komory akademických pracovníků AS PdF MU“;

b) jméno, příjmení, akademický titul nebo vědeckopedagogickou hodnost přihlašovaného kandidáta, kmenové pracoviště;

c) datum a podpis toho, kdo návrh podává;

d) prohlášení kandidáta o souhlasu s kandidaturou i se zveřejněním fotografie a volebního programu opatřené vlastnoručním podpisem (naskenované v příloze návrhu).

Profily kandidátek a kandidátů, případně prezentace jejich volebních programů budou zpřístupněné na webových stránkách fakulty.

Součástí návrhu může být programové prohlášení kandidáta, které obvykle obsahuje:

programové prohlášení o délce max. půl normostrany A4;

portrétní fotografii formátu 4:3 na výšku;

video o max. délce 1 min;

odkaz na www stránky kandidáta;

formulace tří zásadních programových bodů (každý v rozsahu max. 50 znaků), které budou součástí prezentace voleb na multimediální obrazovce ve vstupní hale budovy Poříčí 9.

Celé programové prohlášení může zaslat navrhovatel nebo přímo kandidát i dodatečně, nejpozději však do 18. 3. 2024 do 12 hodin do odevzdávárny v IS MU na adrese: https://is.muni.cz/auth/go/komoraap

Kandidaturu se správně vyplněnými náležitostmi Vám potvrdí e-mailem volební komise!

Další harmonogram voleb do obou komor Akademického senátu PdF MU:

22. 3. 2024: zveřejnění kandidátek a kandidátů do voleb a jejich volebních programů; kandidáti a kandidátky do obou komor AS PdF MU budou mít možnost dle svého uvážení zveřejnit své medailonky, volební programy apod. na webových stránkách Pedagogické fakulty MU. Zde budou k dispozici členům akademické obce v den zveřejnění kandidátek. V IS bude zřízeno diskuzní fórum, kde bude fakultní veřejnost moci pokládat dotazy kandidátům a kandidátkám;

2. 4. – 8. 4. 2024: elektronické hlasování v aplikaci E-volby Informačního systému MU;

10. 4. 2024: oficiální vyhlášení výsledků voleb na webu fakulty a hromadným emailem s odkazem na výsledky voleb

Veškeré informace k volbám naleznete na: https://is.muni.cz/go/volby

S pozdravem a přáním hezkého dne

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

předseda Volební komise AS PdF MU

Kandidáti do studentské komory

Vážené studentky, vážení studenti,

od dnešního dne (4. 3. 2024) je možné zasílat návrhy kandidátů do Akademického senátu PdF MU pro funkční období od 23. 5. 2024 do 22. 5. 2027 k rukám členů Volební komise.

Dle Volebního řádu AS PdF MU akademici volí členy Komory akademických pracovníků a studující volí členy Studentské komory. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Pedagogické fakulty MU. Kandidát se může také navrhnout sám.

Návrhy na kandidaturu do Studentské komory AS PdF MU je možno podat e-mailem z univerzitní adresy v termínu 4. 3. – 18. 3. 2024 do 12 hodin na adresu volby2024@ped.muni.cz.

Kandidatura (návrh) musí obsahovat:

 1. a) Informaci, do které komory kandidát kandiduje - „Návrh kandidáta do Studentské komory AS PdF MU“;
 2. b) jméno, příjmení, akademický titul nebo vědeckopedagogickou hodnost přihlašovaného kandidáta, studijní program;
 3. c) datum a podpis toho, kdo návrh podává;
 4. d) prohlášení kandidáta o souhlasu s kandidaturou i se zveřejněním fotografie a volebního programu opatřené vlastnoručním podpisem (naskenované v příloze návrhu).

Profily kandidátek a kandidátů, případně prezentace jejich volebních programů budou zpřístupněné na webových stránkách fakulty.

Součástí návrhu může být programové prohlášení kandidáta, které obvykle obsahuje:

 • programové prohlášení o délce max. půl normostrany A4;
 • portrétní fotografii formátu 4:3 na výšku;
 • video o max. délce 1 min;
 • odkaz na www stránky kandidáta;
 • formulace tří zásadních programových bodů (každý v rozsahu max. 50 znaků), které budou součástí prezentace voleb na multimediální obrazovce ve vstupní hale budovy Poříčí 9.

Celé programové prohlášení může zaslat navrhovatel nebo přímo kandidát i dodatečně, nejpozději však do 18. 3. 2024 do 12 hodin do odevzdávárny v IS MU: https://is.muni.cz/auth/go/studujici.

Kandidaturu se správně vyplněnými náležitostmi Vám potvrdí e-mailem volební komise!

Další harmonogram voleb do obou komor Akademického senátu PdF MU:

 • 22. 3. 2024: zveřejnění kandidátek a kandidátů do voleb a jejich volebních programů; kandidáti a kandidátky do obou komor AS PdF MU budou mít možnost dle svého uvážení zveřejnit své medailonky, volební programy apod. na webových stránkách Pedagogické fakulty MU. Zde budou k dispozici členům akademické obce v den zveřejnění kandidátek. V IS bude zřízeno diskuzní fórum, kde bude fakultní veřejnost moci pokládat dotazy kandidátům a kandidátkám;
 • 2. 4. – 8. 4. 2024: elektronické hlasování v aplikaci E-volby Informačního systému MU;
 • 10. 4. 2024: oficiální vyhlášení výsledků voleb na webu fakulty a hromadným emailem s odkazem na výsledky voleb

Veškeré informace k volbám naleznete na: https://is.muni.cz/go/volby.

S pozdravem a přáním hezkého dne

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

předseda Volební komise AS PdF MU

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.