Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Členové Akademického senátu PdF MU

Předseda

KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PDF MU

Místopředsedkyně

katedra matematiky pdf mu
institut výzkumy inkluzivního vzdělávání pdf mu

Komora akademických pracovníků

Katedra francouzského jazyka a literatury PdF MU
Katedra anglického jazyka a literatury PDF MU
KATEDRA MATEMATIKY PDF MU
Mgr. Iva Frýzová

e‑mail:
KATEDRA BIOLOGIE PDF MU
katedra hudební výchovy pdf mu
KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PDF MU
KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY PDF MU
KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PDF MU
KATEDRA GEOGRAFIE PDF MU
KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PDF MU
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PDF MU
INSTITUT VÝZKUMU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PDF MU

Studentská komora

Speciální pedagogika
Terezie Otrubová

e‑mail:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika
Katedra sociální pedagogiky PdF MU
Bc. Petr Ostrý

e‑mail:
UČITELSTVÍ DĚJEPISU PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 Jazyková a literární komunikace - Filologie
Speciální pedagogika
Pedagogika
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Bc. Petr Dušek

e‑mail:
Specializace v pedagogice - Matematika se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání