Volby kandidáta na funkci děkanky/děkana

Volba kandidáta na funkci děkanky/děkana Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2019-2023

Dne 31. 1. 2019 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto skutečností vyhlašuje Akademický senát Pedagogické fakulty MU volbu kandidáta na funkci děkanky/děkana, a to ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (viz zejm. § 27 odst. 1 písm. g a § 28 odst. 2).

Důležité termíny:

  1. 5. 2018 – Vyhlášení volby
  2. 9. 2018 do 13.00 – Ukončení podávání návrhů na kandidáty na funkci děkanky/děkana k rukám předsedy volební komise
  3. 9. 2018 v 16.00 – Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU v posluchárně č. 50
  4. 10. 2018 ve 14.00 – Zasedání Senátu PdF MU, na kterém proběhne volba (místo konání Galerie RUV)

Dokumenty ke stažení:

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANKY/DĚKANA PdF MU PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2019-2023

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ A PŘIJETÍ NÁVRHU KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANKY/DĚKANA PdF MU

Podklady k přijaté nominaci:

Návrh nominace doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D.

Programové prohlášení doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D.

Životopis doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D.

Výsledky volby:

Zápis o výsledku volby kandidáta na funkce děkanky/děkana Pedagogické fakulty pro funkční bodobí 2019-2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.