•  
 

Legislativní komise AS PdF MU

  Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (předseda) vrubel@ped.muni.cz 

  Mgr. et Mgr. Marek Lollok (místopředseda)

  Bc. Tereza Břicháčková

  Bc. Eliška Hegerová

  Mgr. Zuzana Lenhartová

  doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

  Bc. Dan Vykoukal