Zrušení prezenční výuky od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR z 8. 10. 2020 č. 997, o přijetí krizového opatření, se s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

9. 10. 2020

Ve shora citovaném termínu tedy může probíhat výhradně online výuka a přestává platit výjimka, která umožňovala výuku v předmětech do 15 osob, individuální konzultace a prezenční zkoušení do počtu 10 osob. 

Vyučující předmětů, které toto opatření ovlivní, v nejbližší době informují studenty o novém způsobu výuky v konkrétním předmětu. 

Pro zaměstnance zůstávají budovy fakulty přístupné, pouze tělocvična a sportoviště fakulty budou zcela uzavřeny. Ve všech vnitřních prostorech budov je i nadále nutné nosit ochranu dýchacích cest. Provoz knihovny zůstává neomezen.

Usnesení vlády


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.