Povinné testování zaměstnanců

10. 3. 2021

Preventivní testování zajišťuje Masarykova univerzita proškoleným zdravotnickým personálem ve vlastních odběrových místech ‒ ve čtyřech testovacích střediscích MU:  

  • v areálu bohunického kampusu    
  • na Rektorátu MU 
  • v areálu Vinařská  
  • v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Kotlářské ulici.  

Pro podrobné informace sledujte www.muni.cz/koronavirus. Zaměstnanci se na testování v těchto místech zaregistrují přes INET. 

Informaci o výsledku testu musí zaměstnanec uvést v aplikaci  Prevence v INETu. 

Zaměstnanec MU má povinnost se tomuto testování podrobit.  

Zaměstnanci mohou také využít odběrová centra, která spadají do systému Chytré karantény a podstoupit antigenní či PCR test tam.  

Podle shora cit. opatření MZ je zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní.  Testování se týká jen těch zaměstnanců, kteří nemají home office a nemají příznaky onemocnění COVID-19. Pokud má zaměstnanec home office jen část týdne, testovat se musí. 

V případě negativního výsledku preventivního testování pokračuje zaměstnanec v práci při dodržování platných aktuálních ochranných opatřeních ve vztahu k riziku nákazy COVID-19. V případě pozitivního výsledku preventivního testování je zaměstnanec povinen bezodkladně sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli (svému přímému nadřízenému) a vložit informaci o výsledku testu do aplikace Prevence COVID v Inetu a nevstupovat na pracoviště. Zaměstnanec je dále povinen bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře, který stanoví další postup. Do určení dalšího postupu lékařem musí zaměstnanec eliminovat riziko nákazy dalších lidí. 

Zaměstnanec nemusí podstoupit test, pokud prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Písemné potvrzení s uvedeným datem pozitivního testu (vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb) zaměstnanec elektronicky předloží zaměstnavateli, a to formou připojení tohoto potvrzení do aplikace Prevence v INETu.  

Zaměstnanec test rovněž nemusí podstoupit na odběrovém místě MU, má-li vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku  uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Tuto skutečnost musí zaměstnanec doložit písemným potvrzením o očkování (certifikát Ministerstva zdravotnictví), které taktéž nahraje do aplikace  Prevence v INETu.  

Zaměstnanci, který nepodstoupil v posledních 7 dnech test s negativním výsledkem nebo byly naplněny shora uvedené výjimky, nebude od 17. března 2021 umožněn vstup na pracoviště.  

S úctou

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.