Posunutí termínu odevzdání závěrečných prací

18. 3. 2020

Vážené studentky a vážení studenti,

dovolte mi, abych Vás z pověření děkana Pedagogické fakulty MU informoval o nově
přijatých opatřeních týkajících se státních závěrečných zkoušek (SZZ), která
vedení fakulty přijalo na dnešním odpoledním zasedání. Současně se omlouváme za
nevyžádanou zprávu všem, kterých se tento e-mail přímo netýká.

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji současné situace považuje vedení fakulty
za nezbytně nutné připravit alternativní harmonogram konání státních závěrečných
zkoušek. Nadále optimisticky předpokládáme, že většina z Vás směřuje ke splnění
podmínek pro účast u SZZ podle řádně schváleného harmonogramu. Nicméně, vnímáme
vážnost situace a uvědomujeme si, že vnější okolnosti mohou některým z Vás
způsobit komplikace při finalizaci závěrečných prací i přípravě ke zkoušce jako
takové.

V této chvíli lze jen těžko kvalifikovaně odhadnout, jaké procento z Vás bude z
objektivních příčin usilovat o vykonání SZZ včetně obhajob v náhradních
termínech.

Vedení fakulty proto přijalo prozatím časově jen velmi nahrubo narýsovaný
alternativní harmonogram realizace SZZ v rámci běžícího jarního semestru.
Dovolujeme si jej prezentovat v podobě následujících odrážek:

- Státní zkoušky proběhnou ve dvou blocích – květen/červen a září. Jde o dva
bloky mimořádně rozšířeného období SZZ v rámci semestru jaro 2020.

- Termín přihlášení k účasti u SZZ zůstává do 30. března 2020, a to bez výjimky
pro všechny, kteří k SZZ v tomto semestru hodlají přistoupit.

- Studenti, kteří žádají vykonat SZZ v září, zašlou své studijní referentce z
adresy učo@mail.muni.cz požadavek na zařazení do tohoto mimořádného bloku.

- Žádost z učo@mail.muni.cz o vykonání SZZ v září mohou nyní do 30. března 2020
zaslat i ti, kteří svou přihlášku už v minulých dnech a týdnech
zaslali/odevzdali.

- Termín pro kontrolu splnění podmínek i odevzdání závěrečné práce pro účastníky
SZZ v květnu/červnu je stanoven na 20. dubna 2020. Odevzdáním práce se rozumí
naplnění elektronického archivu v ISu (hláška Archiv je dostatečně naplněn).

- Termín pro kontrolu splnění podmínek i odevzdání závěrečné práce pro účastníky
SZZ v září je stanoven na 10. srpna 2020. Odevzdáním práce se rozumí naplnění
elektronického archivu v ISu (hláška Archiv je dostatečně naplněn).

- Přihlášení ke zvolenému termínu je závazné; po 30. březnu 2020 není možné
žádat o změnu zařazení na září.

- Opravné termíny neúspěšné SZZ v termínu květen/červen budou nasazeny na konec
semestru podzim 2020, tj. leden/únor 2021. Blok konání SZZ v září není opravným
termínem pro neúspěchy z května/června.

- Absolventi bakalářského studia, kteří vykonají SZZ v termínu září, a bude jim
děkanem fakulty navrženo přijetí ke studiu, budou mít příležitost se zapsat do
navazujícího magisterského programu a nastoupit do semestru podzim 2020 (v
očekávání univerzitního rozhodnutí o odklad zahájení výuky v příštím akademickém
roce).

Milé studentky a milí studenti, jménem studijního oddělení Vám přeji nejen pevné
zdraví, ale také hodně sil a zdaru v závěru Vašeho studia. V případě potřeby
jsme připraveni odpovídat na Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat e-mailem – v
těchto dnech naprostá většina zaměstnanců fakulty pracuje na doporučení vedení
univerzity s vědomím představitelů fakulty v domácích podmínkách. Předem Vás
prosím o dostatek trpělivosti u případného čekání na reakce pracovníků
studijního oddělení. Některé otázky jsou bezprecedentní a vyžadují nezbytnou
diskusi, jindy může být prodlení způsobeno prostým zahlcením poštovních schránek
příjemců.

S úctou
Petr Šimík
vedoucí studijního oddělení

Aktualizovaný harmonogram pro SZZ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.