Pedagogická fakulta MU ruší slavností předávání diplomů absolventů

10. 3. 2020

Slavností předávání diplomů absolventů Pedagogické fakulty
se neuskuteční

S ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nekonat veřejné akce nad 100 účastníků děkan Pedagogické fakulty MU ruší slavností předávání diplomů absolventů dne 11. 3. 2020.

Absolventi si mohou diplomy převzít osobně v úředních hodinách referentek studijního oddělení. Převzetí není časově omezeno. 

studijní oddělení

Více článků

Přehled všech článků