Informace pro dobrovolníky veřejné sbírky Bílá pastelka 2020

Veřejná sbírka Bílá pastelka má již více než dvacetiletou tradici. Letošní 21. ročník se koná ve dnech 12. – 14. 10. 2020 na území celé ČR, ve více než 200 městech a obcích u příležitosti „Mezinárodního dne bílé hole“, kterým je 15. říjen.
Cílem sbírky je získávat finanční prostředky na speciální výukové programy a projekty pro nevidomé a slabozraké - jako jsou např. výcvik vodicích psů pro nevidomé, nácvik orientace v prostoru a chůze s bílou holí, nácvik běžných denních činnosti (vaření, uklízení, péče o dítě atd.), výuka obsluhy počítače a speciálních programů, zaměstnávání zrakově postižených, digitalizaci textů a další.

2. 10. 2020

Kontaktní osoba Vám sdělí místo, kde se můžete pohybovat a prodávat pastelky. Některá místa jsou již předem dohodnutá (např. prodejny Kaufland, Tesco, obchodní centra), na těchto místech je vhodné ohlásit svoji přítomnost a je nutné se řídit speciálními pokyny. Na jiných místech (především před prodejnami, restauracemi, obchodními centry) je potřeba se dohodnout s majitelem či manažerem. Při oslovování dárců se chovejte slušně, pozdravte, usmívejte se. Dárce oslovujte s dotazem, zda chtějí přispět na speciální služby pro nevidomé či jiné výše uvedené účely. Za příspěvek poděkujte. Pokud oslovená osoba odmítne přispět, přesto poděkujte a další úsilí směrem k ní nevyvíjejte.

Po celou dobu svojí účasti na sbírce je nutné, abyste měli oblečené bílé tričko s logem sbírky. Plnou moc, která Vás opravňuje k provádění sbírky, jste povinni předložit na požádání. Nezapomeňte si ji před zahájením výběru vyplnit Vašimi údaji. Na vyžádání jste rovněž povinni předložit povolení sbírky, které jste také obdrželi.

Bílá pastelka, jako symbol světa nevidomých, je předávána dárcům jako poděkování za jejich příspěvek do kasičky v minimální hodnotě 30 Kč (horní limit není stanoven). Je možné předat kromě pastelky originální záložku s kalendářem na příští rok (do vyčerpání zásob). Kasičky jsou pro evidenci opatřeny registračním číslem. Na každé kasičce je také uveden QR kód, pomocí kterého může dárce skrze bankovnictví v jeho mobilním telefonu převést na sbírkový účet jakoukoliv částku dle svého uvážení (přednastavená je částka 30 Kč, která by měla být pro výměnu za sbírkový předmět minimální). Částka převedená tímto způsobem se rovněž započítává do výběru vaší dvojicí.

Všechny věci potřebné k provedení sbírky obdržíte od Vaší kontaktní osoby. V igelitové tašce s logem sbírky najdete krabičku se 100 pastelkami, 30 ks záložek, 2 jmenovky s plnou mocí, 2 bílá trička, osvědčení sbírky a tento manuál. Pokladnička je opatřena popruhem a lze jí pověsit na krk nebo přes rameno. V případě špatného počasí je nutné chránit kasičku a krabičku pastelek před promáčením pomocí igelitové tašky, deštníku, pláštěnky apod. Po skončení sbírkového dne odevzdejte pokladničku s penězi, pouzdra na jmenovky, vyplněné plné moci, neprodané pastelky (jejich počet přepočítejte) a záložky kontaktní osobě. V případě, že Vaše účast pokračuje v další sbírkový den, opět si vše vyzvednete. Trička si ponechejte jako poděkování za svoji účast na sbírce.

Celkový výsledek sbírky vč. nejúspěšnějších sbírkových dvojic bude oznámen prostřednictvím médií a na webových stránkách www.bilapastelka.cz. Dvojice s nejvyšší vybranou částkou v každém kraji budou pozvány na slavnostní vyhlášení, které proběhne v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. V roce 2019 byla vybraná částka ve výši 3.213.371 Kč. Pomůžete nám tuto částku ještě zvýšit?

Veřejná sbírka Bílá pastelka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky na neurčito pod číslem jednacím S-MHMP/219561/2013 a je prováděna formou prodeje.

V případě jakýchkoliv problémů volejte svoji kontaktní osobu nebo Ing. Radek Šváb, tel. 778 768 390, koordinátor sbírky Bílá pastelka.

___________________________________________________________________________

Pořadatelé: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tyfloservis, o.p.s.
krajská TyfloCentra
tel.: 221 462 462, fax: 221 462 461

facebook Webové stránky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.