Informace k testování zaměstnanců PdF MU od 17. 3. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás s instrukcemi o testování zaměstnanců. E-mailem ze dne 10. 3. 2021 jsem Vám poslal informaci o povinném testování zaměstnanců podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.  

18. 3. 2021

Rád bych tyto informace o procesu testování doplnil následovně: 

 1. Nadále je preferována zejména práce z domu. Výuka probíhá online a MU je v červeném protiepidem. stupni, čímž je určen režim práce a vstup na pracoviště. 
 2. Vedoucí pracoviště rozhodne o přidělování práce z domu (home office), práce je vykonávána zejména z domu. 
 3. Odběrová místa na MU 

  U pracovních pozic, kde nelze sjednat home office, pak platí, že od 17. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. K preventivnímu testování se lze objednat na odběrových střediscích MU v aplikaci Prevence v INETuBližší informace jsou uvedeny na web. stránkách MU: https://www.muni.cz/koronavirus. 

  Výsledek testu se zaznamená také v aplikaci Prevence v INETuKapacita testování bude v rezervačním systému INET– Prevence COVID omezena na každý termín tak, aby nedocházelo k větší kumulaci zaměstnanců na testovacích místech.  
   
 4. Povinné preventivní testování: 

  Test nesmí být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci. 

  Výjimku z testování mají: 

  a) zaměstnanci/zaměstnankyně pracující na home office 

  b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech 

  c) osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů od druhé dávky. 

  Naplnění výjimky podle písm. b) a c) se prokazuje vložením výsledku testu, kopie fotografie o výsledku testu, kopie zprávy SMS o výsledku testu, jiným obdobným prokazatelným způsobem apod., do aplikace Prevence v INETu.  
   
 5. Samotestování 

  Pokud si zaměstnanec/zaměstnankyně nestihne ze závažných objektivních důvodů v uvedené lhůtě zajistit test, fakulta poskytne zaměstnanci/zaměstnankyni samotest. Zdvořile Vás žádám o zvážení samotestování pouze v opravdu nutných případech.  

  V příloze Vám posílám obecnou komplexní informaci o samotestování z RMU. Na fakultě lze provádět samotestování takto: 

a)                  Sekretářka pracoviště (či jiná osoba pověřená vedoucím pracoviště) si může vyzvednou samotestovací sady v MUNI Pointu (v přízemí budovy Poříčí 9) v úterý a ve čtvrtek od 9:00 – 10:30 hod., nejdříve však od 16. 3. 2021. 

b)                  Sekretářka pracoviště (nebo jiná osoba pověřená vedoucím pracoviště) povede evidenci o samotestování na požadovaném přiloženém formuláři za účelem jeho spoluúhrady zdravotní pojišťovnou. Evidenci odevzdá na personální odd. PdF MU vždy ke konkrétními dni v přísl. měsíci, který Vám bude dodatečně sdělen.  

Upozornění: prosím dodržujte důsledně všechny administrativní úkony související s evidencí samotestů, tato evidence bude sloužit jako účetní doklad pro vyúčtování. 

c)                  Aktuální informace ohledně testování jsou uvedeny nahttps://www.muni.cz/koronavirus/aktuality/povinne-testovani-na-covid-19-plati-i-pro-zamestnance-mu. 

d)                  Proces odběrů a vyhodnocení testů se řídí výhradně návodem k použití, který přikládáme v příloze a je rovněž k dispozici v aplikaci Prevence v INETu 

Informace k produktu – samotestu popisující jeho balení a použití lze zhlédnout v následujícím videu: 

https://www.novatin.com/zdravotnicke-prostredky/covid-19/antigenni-test-covid-19-ag-humasis/ 

e)                  Výsledek testu se zaznamená v aplikaci Prevence v INETu a dále:   

V případě negativního výsledku: 

 • použitou testovací sadu zaměstnanec/zaměstnankyně vloží do igelitového sáčku, který uzavře a vloží do sběrné nádoby na komunální odpad, 
 • zaměstnanec/zaměstnankyně pokračuje v pracovní činnosti a preventivním testování dle stanoveného harmonogramu. 

V případě pozitivního testu zaměstnanec/zaměstnankyně: 

 • testovací sadu uloží do dvou igelitových obalů (sáčků), pevně uzavře a vloží do sběrné nádoby na komunální odpad, 
 • informuje o výsledku testu svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny, 
 • informuje o výsledku svého přímého nadřízeného, do obdržení výsledků RT-PCR testu (SMS zprávou) se řídí pokyny svého praktického lékaře, vstup na pracoviště je zaměstnanci zakázán, nepřítomnost na pracovišti řeší se svým přímým nadřízeným, 
 • je povinen podrobit se konfirmačnímu testu RT-PCR (žádanku zadá praktický lékař) a dále se řídit dle výsledků testu, 
 • doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. 

 

V případě vyhodnocení testu s výsledkem „neplatný“: 

 • použitou testovací sadu uloží do dvou igelitových obalů (sáčků), pevně uzavře a vloží do sběrné nádoby na komunální odpad, 
 • bez prodlení informuje sekretářku (nebo osobu pověřenou vedoucím oddělení) k vydání samotestu. Tato osoba v co nejkratší možné lhůtě vydá sadu novou. Vydání náhradní sady eviduje pro přehled o množství vydaných sad.
 
S úctou 
 
Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.