Kurzy CŽV PED MUNI - zdarma

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí v listopadu tyto kurzy zdarma.

31. 10. 2023

Nabídka listopadových kurzů CŽV

Nabídka všech kurzů CŽV

Jak nastartovat komunikaci ve výuce němčiny od A1: jazyková mediace

Jazyková mediace je užitečnou kompetencí ve výuce cizích jazyků a jejím prostřednictvím lze žáky/studenty snadno motivovat ke spontánní komunikaci v cizím jazyce již od samých počátků.

Určeno kvalifikovaným učitelům německého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ, na SŠ a SOŠ. Kurz je rovněž určen kvalifikovaným učitelům německého jazyka působícím na jazykových školách či vyučují němčinu v rámci volnočasových aktivit. Učitelskou kvalifikaci je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu.

Termín a místo konání kurzu: 11. 11. 2023, učebna 55, PdF MU

Termín podání přihlášky: do 3. 11. 2023

Více informací o kurzu

Blokové programování a robotické pomůcky ve výuce

Kurz je určen pro učitele základních škol i pro širokou veřejnost. Náplní kurzu jsou základy blokově orientovaného programování v prostředí Scratch a představení dalších vhodných programovacích prostředí pro využití ve vzdělávání na ZŠ. Druhá část kurzu je zaměřena na využití robotických pomůcek a jejich blokově orientované programování.

Termín a místo konání kurzu: 15. 11. 2023 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 v učebně 28

Termín podání přihlášky: do 7. 11. 2023

Více informací o kurzu

Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem

Kurz představí základní principy a poznatky v oblasti vzdělávání a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ); zaměří se na praktické otázky a aktuální problémy této oblasti i návrhy jejich možných řešení.

Kurz je určen pro absolventy bakalářských a magisterských vysokoškolských studijních programů vedoucích k získání kvalifikace pro regulovaná povolání pedagogického pracovníka. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu.

Termín a místo konání kurzu: 23. 11. 2023 od 8.30 do 17.30 v prostorách PdF MU (bude upřesněno)

Termín podání přihlášky: do 15. 11. 2023

Více informací o kurzu

Jak zefektivnit svou pedagogickou komunikaci?

Cílem tohoto kurzu je prohloubit porozumění a aplikaci principů efektivní pedagogické komunikace při vedení malých týmů (třídy, kroužku). Zaměří se na porozumění základním lidským potřebám a jejich odrazu v komunikaci vycházející z poznatků videotréninku interakcí

Kurz je určen pro učitele v mateřské škole, na 1. a 2. stupni základní školy, asistenty pedagoga v mateřské škole a na základní škole, chůvy v dětské skupině a je vhodný i pro pedagogy volného času a vychovatele. Toto je nutné doložit prostou kopií dokladu o pedagogickém vzdělání.

Termín a místo konání kurzu: 24. 11. 2023 vždy od 8.00 do 17.00 hod. v učebně 84

Termín podání přihlášky: do 15. 11. 2023

Více informací o kurzu

Od učebnice k umělé inteligenci ve výuce: média ve vzdělávání na ZŠ a SŠ

Cílem kurzu je zvýšit citlivost k mediálním sdělením všeho typu a podpořit kompetence k práci s různými typy médií v rámci vlastní výuky. Kurz nabídne jiný pohled na učebnice a další mediální nástroje ve výuce občanské výchovy, základů společenských věd a dalších sociálně-vědních a humanitních oborů na ZŠ, ale i SŠ.

Kurz je určen pro kvalifikované učitele/učitelky ZŠ nebo SŠ bez nutnosti aprobovanosti na občanskou výchovu/základy společenských věd.

Termín a místo konání kurzu: 28. 11. 2023

9.00-12.00 – učebna 72 (PdF MU, Poříčí 31a, 603 00 Brno, budova CVIDOS, 2. nadzemní podlaží)

13.00- 16.00 – učebna 73 (PdF MU, Poříčí 31a, 603 00 Brno, budova CVIDOS, 2. nadzemní podlaží)

Termín podání přihlášky: do 21. 11. 2023

Více informací o kurzu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.