Vzhledem k současné situaci bychom Vám rádi představili možnosti online výuky na PdF MU. Věříme, že Vám některá technologická řešení, která jsou již delší dobu na naší fakultě dostupná, mohou případný dočasný přechod od kontaktní k distanční výuce usnadnit. Vedle toho můžeme tyto okolnosti brát jako prostor k novým příležitostem, inovacím a širšímu využití online prostředí. Vzdálené možnosti učení nám mohou otevřít řadu možností, které se dají později využívat i s návratem prezenční výuky.

Základní scénáře

Různé typy výuky přináší různé potřeby. Na této stránce jsme se pokusili vytyčit několik základních situací, ve kterých se jako pedagogové můžete ocitnout, a nabídnout Vám pro každou z nich konkrétní technologická řešení.

Potřebuji studentům nasdílet materiály pro samostudium

Kdy se to hodí: máte k dispozici nebo můžete zajistit studijní materiály, ze kterých si studenti mohou probíranou látku sami nastudovat (naskenované články, vlastní studijní texty, prezentace s poznámkami, výuková videa apod.).

Možná řešení

Pokud si nechcete věci zbytečně komplikovat a Váš předmět je založený spíše na jednosměrném předávání znalostí, nikoliv na diskuzi, můžete studentům jednoduše nasdílet studijní materiály.

Potřebuji studentům látku prezentovat na dálku

Kdy se to hodí: chcete látku přednášet, aby studenti o nic podstatného nepřišli, a zároveň nepotřebujete, aby studenti na Váš výklad přímo reagovali.

Možná řešení
 1. Vytvořte záznam přednášky na svém pracovním nebo domácím počítači

  Pomocí jednoduchého programu můžete zaznamenat průběh práce na počítači a doprovodit jej mluveným komentářem. Můžete tedy vytvořit video s Vaší prezentací a vysvětlujícím výkladem. Pokud máte k dispozici webkameru, můžete do výsledného videa přidat i záznam sebe sama.
  Jako nejjednodušší řešení stačí použít okomentovanou prezentaci v PowerPointu.

  Seznam programů pro záznam plochy.


 2. Využijte aplikaci pro videokonferenci

  Pro uspořádání online přednášky můžete využít také některou z početných aplikací pro videohovory či videokonference (Skype, Zoom, Google Meet apod.). Umožní Vám přímo se spojit se studenty, hovořit s nimi v reálném čase a nasdílet jim obraz ze své webkamery. Díky funkci sdílení plochy můžete studentům zobrazit, co právě sami vidíte na svém počítači. Některé aplikace umožňují videkonferenci rovnou i zaznamenat, není to však pravidlem.

  S výhodou lze možné použít oblíbený systém Skype pro firmy, který má má každý zaměstnanec i student MU k dispozici v rámci služby Office 365 a spolupracuje Outlookem (kalendář, kontakty,...)

Skype pro firmy není doporučený firmou Microsoft (bude částečně ukončen příští rok) ani ÚVT.  Preferovaným řešením pro videokonference na PdF je do budoucna MS Teams, které je k dispozici také v rámci služby Office 365. V MS Teams můžete jednoduše vytvořit třídy (stačí vytvořit nový tým a jako požadovanou variantu zvolit možnost Třída), do kterých studenty pozvete a v jejich rámci pak vytvoříte jednotlivé videokonferenční kanály. Při samotném založení videokonference můžete postupovat podle tohoto návodu.
Návody pro MS Teams zde.
Návod pro vytvoření třídy se studenty.

Návod č.3 - Zadávání úkolů a testů (dostupný po přihlášení do O365)

Potřebuji na nasdílené studijní materiály navázat diskuzi se studenty

Kdy se to hodí: nasdíleli jste studentům materiály k samostudiu a chcete jim dát možnost o probírané látce dále diskutovat či položit upřesňující otázky.

Možné řešení

Studijní materiály můžete studentům nasdílet pomocí prostředků popsaných v předchozích dvou scénářích.

Navázanou diskuzi můžete realizovat pomocí aplikací pro asynchronní komunikaci. Nejsnazší, byť rozhodně ne nejvhodnější možností, je použít běžný e-mail. Vhodnější možností je např. chatovací kanál v MS Teams.

Přehlednější variantou je využití diskuzního fóra. Přímo v IS MU můžete využít předmětové diskuze, které jsou již předpřipravené pro každý vyučovaný předmět. V e-kurzech ve fakultním systému Moodlinka můžete zase využít diskuzní fóra, která nabízí více možností nastavení.

Potřebuji komplexní řešení pro správu výuky

Kdy se to hodí: potřebujete do virtuálního prostoru přesunout více různorodých aktivit. Vedle sdílení materiálů chcete se studenty vést diskuze, zadávat jim úkoly, testovat jejich znalosti apod.

Možná řešení

Využít můžete některý ze systémů pro řízení výuky, ve kterých můžete vytvořit e-learningový kurz s různými druhy aktivit. Na PdF máte k dispozici dvě možnosti:

 1. E-learningové kurzy v Moodlince
 2. Interaktivní osnovy v IS MU
  • výhodou je provázání s dalšími aplikacemi informačního systému,
  • umožňuje vytvářet tematické celky pro jednotlivé hodiny, sdílet studijní materiály, zadávat úkoly, vytvářet testy a organizovat vzájemné hodnocení úkolů mezi studenty
  • více informací najdete v nápovědě IS

Kontakty na technickou podporu (8:00 - 16:30 hodin)

CIT
  • PaedDr. Otto Kryzan +420 54949 1607
  • Mgr. Pavel Krejčí +420 77589 2261
  • Radim Kučera +420 54949 1617
  • Jaromír Pokorný +420 54949 3643
  • Jan Hrbáček +420 54949 3643
IS
  • Mgr. Petra Tužilová (is-technik)  +420 54949 7705
  • Bc. Václav Římánek (e-technik) +420 54949 7105

Informace o e-learningu MU

Informace o e-learningu v souvislosti s nastalou situací na MU

Tato stránka byla inspirována obdobnou stránkou Filozofické fakulty MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.